Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma :

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie poznám.

Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život.

1.4

Rim 3

2.4

Rim 4

3.4

 Rim 5

4.4

Rim 6

5.4

Rim 7

6.4

Rim 8

7.4

Rim 9

8.4

Rim 10

9.4

Rim 11

10.4

Rim 12

11.4

Rim 13

12.4

Rim 14

13.4

Rim 15

14.4

Rim 16

15.4

1 Kor 1

16.4

1 Kor 2

17.4

1 Kor 3

18.4

1 Kor 4

19.4

1 Kor 5

20.4

1 Kor 6

21.4

1 Kor  7

22.4

1 Kor 8

23.4

1 Kor 9

24.4

1 Kor 10

25.4

1 Kor 11

26.4

1 Kor 12

27.4

1 Kor 13

28.4

1 Kor 14

29.4

1 Kor 15

30.4

1 Kor 16

1.5

2 Kor 1

2.5

2 Kor 2

3.5

2 Kor 3

4.5

2 Kor 4

5.5

2 Kor 5

6.5

2 Kor 6

7.5

2 Kor 7

8.5

2 Kor 8

9.5

2 Kor 9

10.5

2 Kor 10

11.5

2 Kor 11

12.5

2 Kor 12

13.5

2 Kor 13

14.5

Gal  1

15.5

Gal 2

16.5

Gal 3

17.5

Gal 4

18.5

Gal 5

19.5

Gal 6

20.5

Ef 1

21.5

Ef 2

22.5

Ef 3

23.5

Ef 4

24.5

Kol 1

25.5

Kol 2

26.5

Kol 3

27.5

Kol 4

28.5

1 Sol 1

29.5

1 Sol 2

30.5

1 Sol 3

31.5

1 Sol 4

1.6

1 Sol 5

2.6

2 Sol 1

3.6

2 Sol 2

4.6

2 Sol 3

5.6

1Tim 1

6.6

1Tim 2

7.6

1Tim 3

8.6

1Tim 4

9.6

1Tim 5

10.6

1Tim 6

11.6

2 Tim 1

12.6

2Tim 2

13.6

2 Tim 3

14.6

2Tim 4

15.6

Tit celý

16.6

Fileon

17.6

Hebr 1

18.6

Hebr 2

19.6

Hebr 3

20.6

Hebr 4

21.6

Hebr 5

22.6

Hebr 6

23.6

Hebr 7

24.6

Hebr 8

25.6

Hebr 9

26.6

Hebr 10

27.6

Hebr 11

28.6

Hebr 12

29.6

Hebr 13

30.6

Jak 1

1.7

Jak 2

2.7

Jak  3

3.7

Jak  4

4.7

Jak  5

5.7

1 Pt  1

6.7

1 Pt 2

7.7

1Pt  3

8.7

1 Pt  4

9.7

1 Pt 5

10.7

2 Pt 1-3

11.7

1 Jn 1-5

12.7

2 Jn + 3 Jn

13.7

Jud

14.7

Zjv 1,2

15.7

Zjv 3,4

16.7

Zjv 5,6

17.7

Zjv 7,8

18.7

Zjv 9,10

19.7

Zjv 11,12

20.7

Zjv 13,14

21.7

Zjv 15,16

22.7

Zjv 17,18

23.7

Zjv 19,20

24.7

Zjv 21,22

         

 

Modlitba po čítaní Svätého Písma :

Bože Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma.

Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere

Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad.

Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne.

Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.