Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma :

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie poznám.

Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život.

3.12

Mt 1

 

4.12

Mt 2

5.12

 Mt 3

6.12

Mt 4

7.12

Mt 5

8.12

Mt 6

9.12

Mt 7

10.12

Mt 8

11.12

Mt 9

12.12

Mt 10

13.12

Mt 11

 

14.12

Mt 12

15.12

Mt 13

16.12

Mt 14

17.12

Mt 15

18.12

Mt 16

19.12

Mt 17

20.12

Mt 18

21.12

Mt 19

22.12

Mt 20

23.12

Mt 21

 

24.12

Mt 22

25.12

Mt 23

26.12

Mt 24

27.12

Mt 25

28.12

Mt 26

29.12

Mt 27

30.12

Mt 28

31.12

Mk 1

1.1

Mk 2

2.1

Mk 3

 

3.1

Mk 4

4.1

Mk 5

5.1

Mk 6

6.1

Mk 7

7.1

Mk 8

8.1

Mk 9

9.1

Mk 10

10.1

Mk 11

11.1

Mk 12

12.1

Mk 13

 

13.1

Mk 14

14.1

Mk 15

15.1

Mk 16

16.1

Lk 1

17.1

Lk 2

18.1

Lk 3

19.1

Lk 4

20.1

Lk 5

21.1

Lk 6

22.1

Lk 7

 

23.1

Lk 8

24.1

Lk 9

25.1

Lk 10

26.1

Lk 11

27.1

Lk 12

28.1

Lk 13

29.1

Lk 14

30.1

Lk 15

31.1

Lk 16

1.2

Lk 17

 

2.2.

Lk 18

3.2

Lk 19

4.2

Lk 20

5.2

Lk 21

6.2

Lk 22

7.2

Lk 23

8.2

Lk 24

9.2

Jn 1

10.2

Jn 2

11.2

Jn 3

 

12.2

Jn 4

13.2

Jn 5

14.2

Jn 6

15.2

Jn 7

16.2

Jn 8

17.2

Jn 9

18.2

Jn 10

19.2

Jn 11

20.2

Jn 12

21.2

Jn 13

 

22.2

Jn 14

23.2

Jn 15

24.2

Jn 16

25.2

Jn 17

26.2

Jn 18

27.2

Jn 19

28.2

Jn 20

1.3

Jn 21

2.3

Sk 1

3.3

Sk 2

4.3

Sk 3

5.3

Sk 4

6.3

Sk 5

7.3

Sk 6

8.3

Sk 7

9.3

Sk 8

10.3

Sk 9

11.3

Sk 10

12.3

Sk 11

13.3

Sk 12

 

14.3

Sk 13

15.3

Sk 14

16.3

Sk 15

17.3

Sk 16

18.3

Sk 17

19.3

Sk 18

20.3

Sk 19

21.3

Sk 20

22.3

Sk 21

23.3

Sk 22

 

24.3

Sk 23

25.3

Sk 24

26.3

Sk 25

27.3

Sk 26

28.3

Sk 27

29.3

Sk 28

30.3

Rim 1

31.3

Rim 2

 

 

Modlitba po čítaní Svätého Písma :

Bože Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma.

Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere

Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad.

Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne.

Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.