Krížové cesty :  FARNOSTI  Motešice – Pôst 2019

Témy krížových ciest: modlí sa farár

Horné Motešice:  každý piatok 18.00 hod. (po Kríž. ceste hneď sv. omša)

 1. 3. Krížová cesta Božieho milosrdenstva
 2. 3. Krížová cesta Lásky (modlia sa prvo-prijimajúce deti)
 3. 3. Krížová cesta Za vnútorné uzdravenie
 4. 3. Krížová cesta oslobodenia
 5. 4. Krížová cesta chvály
 6. 4. Krížová cesta s pátrom Piom

Veľký piatok  19.4. 15.00 hod : farský kostol Dolné Motešice  .

Krížová cesta Pána Ježiša Krista

Nedeľa :

Neporadza: 14.00 hod.

 1. 3. Krížová cesta Za vnútorné uzdravenie
 2. 3. Krížová cesta požehnávania

Dolné Motešice: Hneď po sv. omši 11.30 hod.

 1. 3. Krížová cesta Božieho milosrdenstva
 2. 4. Krížová cesta človeka

Petrova Lehota:

 1. 3. Krížová cesta Božieho milosrdenstva
 2. 4. Krížová cesta chvály

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých vo farnosti : V týždni po spoločnej svätej spovedi.