1. sväté prijímanie bude nedeľu 19. mája 2019 o 10.30 vo farskom kostole v DM 

 Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú: 

 1. Dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na celej svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, aby mu sami dali dobrý príklad pravidelnou účasťou na celej svätej omši.
 2. Dbať o to, aby ich dieťa navštevovalo hodiny Náboženskej výchovy v škole, aby tak malo primerané náboženské vedomosti.
 3. Prihlásiť svoje dieťa na Náboženskú výchovu v škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ
 4. Mesačne sa zúčastňovať na stretnutí na katechéze v kostole  

Termíny stretnutí : Piatok kaplnka Horné Motešice 

 1.  12.10
 2. 16.11
 3. 14.12
 4. 11.1
 5. 15.2
 6. 15.3
 7. 3.5
 8. 10.5
 9. 18.5 svätá spoveď. 

Informačný servis nitrianskej diecézy