Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka štvrtok:            Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:            Tretia adventná nedeľa     úmysly svätých omší: (11. – 17. decembra 2023)...

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: Streda:            Sv. Mikuláša, ľubovoľná spomienka štvrtok:            Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka piatok:             Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť nedeľa:            Druhá adventná nedeľa     úmysly svätých omší:...

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Sv. Ondreja, apoštola, sviatok nedeľa:            Prvá adventná nedeľa     úmysly svätých omší: (27. novembra – 3. decembra 2023) Pondelok Neporadza 1700 Za † Karol a Margita Rychtarechoví, rodičia...

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Obetovanie Panny Márie, spomienka streda:             Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka piatok:             Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka nedeľa:            Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období Nášho Pána Ježiša...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy