Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Farské oznamy: 12. nedeľa C

Farské oznamy: 12Nedeľa C Liturgický kalendár : Pondelok : Narodenia Sv. Jána Krstiteľa Piatok  : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Sobota: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok, zbierka na dobročinné diela sv....

Farské oznamy : Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy : Nedeľa Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár : Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krv, prikázaný sviatok Nedeľa : 12. Nedeľa C Sväté omše :     Pondelok 17.6. Utorok 18.6....

Farské oznamy : Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Farské oznamy : Nedeľa zoslania Ducha Svätého. Liturgický kalendár : Utorok : Sv. Barnabáša, apoštola Štvrtok : Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza Nedeľa : Nedeľa Najsvätejšej Trojice Sväté omše...

Farské oznamy: 7. veľkonočná nedeľa

Farské oznamy :  7.Veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok :Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov Streda : Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka  Nedeľa : Nedeľa Zoslania Ducha Svätého Sväté omše :  ...

Všetky oznamy