Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Prvé Sväté prijímanie 2018

1. sväté prijímanie bude nedeľu 19. mája 2018 o 10.30 vo farskom kostole v DM   Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú:  Dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na...

28. Nedeľa B

 Farské oznamy : 28. nedeľa B Liturgický kalendár : Pondelok : Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Streda: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Štvrtok : Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok Piatok...

27. nedeľa B

 Farské oznamy : 27. nedeľa B Liturgický kalendár : Nedeľa : 28. Nedeľa B, detská sv. omša. Sväté omše :     Pondelok 8.10. Utorok 9.10. Streda 10.10. Štvrtok 11.10. Piatok...

26. Nedeľa

 Farské oznamy : 26. nedeľa B Liturgický kalendár : Pondelok : Sv. Terézie od Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi Utorok : S. anjelov strážcov, spomienka Štvrtok : Sv. Františka Assiského,...

Všetky oznamy