Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

4. pôstna nedeľa

   Farské oznamy 4. pôstna nedeľa Liturgický kalendár: Nedeľa : 5. Pôstna nedeľa,   Sväté omše     Pondelok 27.3. Utorok 28.3. Streda 29.3. Štvrtok 30.3. Piatok 31.3.  Sobota  ...

Bulletin PM

Zjavenie Panny Márie vo Fatime-prac.list

3. pôstna nedeľa

   Farské oznamy 3. pôstna nedeľa  Liturgický kalendár: Pondelok : Sv. Jozefa ženícha Panny Márie, slávnosť Sobota : Zvestovanie Pána Nedeľa : 4. Pôstna nedeľa,   Sväté omše    ...

2. pôstna nedeľa

  Farské oznamy 2.pôstna nedeľa Liturgický kalendár: Nedeľa : 3. Pôstna nedeľa, Sväté omše     Pondelok 13.3. Utorok 14.3. Streda 15.3. Štvrtok 16.3. Piatok 17.3.  Sobota   18.3. Nedeľa...

Všetky oznamy