Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Bulletin

9_NEDELA CEZ ROK_C

9. Nedeľa C

  Farské oznamy 9. Nedeľa cez rok C  Liturgický kalendár:                                                                          Streda: Sv. Justína, mučeníka, spomienka Piatok :  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Sobota : Najsvätejšieho Srdca Panny Márie, spomienka Nedeľa :...

Bulletin

NAJSVATEJSIA TROJICA_C

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Farské oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár:                                                                          Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok Nedeľa : 9. Nedeľa C Sväté omše     Pondelok 23.5. Utorok 24.5....

Všetky oznamy