Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

2. adventná nedeľa

  Farské oznamy 1.adventná nedeľa A Liturgický kalendár:                                                                       Streda : Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Štvrtok : NEPOŠKVRNENE POČATIE PANNY MARIE, prikázaný sviatok Nedeľa : 3. Adventná nedeľa A. Sväté omše...

Vianočné spovedanie v celom dekanáte

DÁTUM MIESTO ČAS KTO nedeľa 11. 12. III. adv. SLATINA   14:00 – 15:00 miestny,4 BN Krásna Ves Kavor, Dúbravický Šípkov Gurín, Jánoš, Hoždora Timoradza Zemko, Štefánik, Tassári piatok 16....

1. adventná nedeľa

Farské oznamy 1.adventná nedeľa A Liturgický kalendár:                                                                       Streda : Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Sobota : Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka Nedeľa : 2. Adventná nedeľa A. Sväté omše  ...

Nedeľa Krista Kráľa

Farské oznamy 34. nedeľa krista kráľa c  Liturgický kalendár:                                                                          Pondelok  : Obetovanie Panny Márie, spomienka Utorok : Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka Štvrtok : Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov,...

Všetky oznamy