Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka štvrtok:           Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť nedeľa:           Trinásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (21. – 27. júna 2021) Pondelok Neporadza...

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: nedeľa:           Dvanásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (14. – 20. júna 2021) Pondelok Neporadza 19.00 Za kňazské a rehoľné povolania Utorok P. Lehota 19.00 Za † Jaroslav...

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: piatok:             Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť sobota:            Nepoškvrnené srdce Panny Márie, spomienka nedeľa:           Jedenásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (7. júna – 13. júna 2021) Pondelok Neporadza...

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Sv. Justína, mučeníka, spomienka štvrtok:           Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť sobota:            Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka nedeľa:           Desiata nedeľa v cezročnom období úmysly svätých omší: (31....

Všetky oznamy