Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok – nedeľa:     Veľkonočná oktáva nedeľa:                        Druhá veľkonočná nedeľa     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné bohoslužby v našej farnosti nebudú až do odvolania. Akékoľvek otázky ohľadom vysluhovania...

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Zelený štvrtok Pánovej večere piatok:             Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána sobota:            Veľkonočná vigília nedeľa:            Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné...

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Liturgický kalendár: štvrtok:           Zvestovanie Pána, slávnosť nedeľa:           Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné bohoslužby v našej farnosti nebudú až do odvolania. Akékoľvek otázky ohľadom vysluhovania...

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Liturgický kalendár: piatok:             Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť nedeľa:           Piata pôstna nedeľa     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné bohoslužby v našej farnosti nebudú až do odvolania. Akékoľvek otázky...

Všetky oznamy