Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Čítanie Božieho slova

Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma : Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste....

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

  Farské oznamy :  Nedeľa Zoslania Ducha Svätého Liturgický kalendár : Štvrtok : Sviatok nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza. Nedeľa : Nedeľa Najsvätejšej Trojice   Sväté omše :    ...

7. veľkonočná nedeľa

   Farské oznamy :  7.veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok : Sv. Mateja, apoštola, sviatok Streda : Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Nedeľa : Nedeľa zoslania Ducha Svätého.  Sväté...

6. veľkonočná nedeľa

   Farské oznamy :  6.veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár : Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť prikázaný sviatok Nedeľa : 7.Veľkonočná nedeľa Sväté omše :     Pondelok 7.5. Utorok 8.5. Streda 9.5. Štvrtok...

5. veľkonočná nedeľa

  Farské oznamy : 5.veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár : Streda: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Štvrtok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Nedeľa : 6.Veľkonočná nedeľa Sväté omše :     Pondelok 30.4....

Všetky oznamy