Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Farské oznamy: 3 adventná nedeľa A

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA   LITURGICKÝ KALENDÁR: nedeľa:          Štvrtá adventná nedeľa     úmysly svätých omší: (16. – 22. decembra 2019) Pondelok Neporadza 17.00 † Anna Pašková Utorok P. Lehota 17.00...

Farské oznamy: 2 adventná nedeľa A

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť piatok:            Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka sobota:           Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:          Tretia adventná nedeľa...

Farské oznamy: 1 adventná nedeľa A

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA   LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:           Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka piatok:            Sv. Mikuláša, ľubovoľná spomienka sobota:           Sv. Ambróza, spomienka nedeľa:          Druhá adventná nedeľa     úmysly svätých omší:...

Farské oznamy: 34 – Nedeľa C

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA KRISTA KRÁĽA   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka sobota:           Sv. Ondreja, apoštola, sviatok nedeľa:          Prvá adventná nedeľa    ...

Všetky oznamy