Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

2. nedeľa A

  Farské oznamy 2. nedeľa A Liturgický kalendár: Utorok : Sv. Antona, opáta, spomienka Sobota: Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Nedeľa : 3. Nedeľa A Sväté omše     Pondelok 16.1....

Krst Krista Pána

   Farské oznamy               Krst Krista Pána Liturgický kalendár:                                                                       Nedeľa : 2. Nedeľa A Sväté omše     Pondelok 9.1. Utorok 10.1. Streda 11.1. Štvrtok 12.1. Piatok 13.1.  Sobota...

Panna Mária Bohorodička

   Farské oznamy   Panna Mária Bohorodička Liturgický kalendár:                                          ...

Narodenie Pána

  Farské oznamy Nedeľa narodenie Pána Liturgický kalendár:                                                                          Pondelok : Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok Utorok : Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok Streda : Sv. Neviniatok, sviatok Piatok :...

Všetky oznamy