Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Čítanie Božieho slova

Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma : Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste....

Birmovanci stretnutia+ nácviky, spoveď

Stretunia Birmovanci : vždy v piatok v kaplnke HM 9.2.2018 23.2.2018 9.3.2018 (krížová cesta chlapci) 23.3.2018 (krížová cesta dievčatá) 6.4.2018 20.4.2018 4.5.2018 nácvik na birmovku farský kostol Dolné Motešice 5.5.2018 (sobota)...

5. pôstna nedeľa

   Farské oznamy : 5. pôstna nedeľa B Liturgický kalendár : Pondelok : Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť Nedeľa : Kvetná nedeľa Sväté omše :     Pondelok 19.3. Utorok...

4. pôstna nedeľa

   Farské oznamy : pôstna nedeľa B Liturgický kalendár : Nedeľa : 5. Pôstna nedeľa, Sväté omše :     Pondelok 12.3. Utorok 13.3. Streda 14.3. Štvrtok 15.3. Piatok 16.3.  Sobota...

3.pôstna nedeľa

   Farské oznamy: 3. pôstna nedeľa B Liturgický kalendár : Nedeľa : 4. Pôstna nedeľa.  Sväté omše :     Pondelok 5.3. Utorok 6.3. Streda 7.3. Štvrtok 8.3. Piatok 9.3.  Sobota...

2. pôstna nedeľa

   Farské oznamy : 2. pôstna nedeľa B Liturgický kalendár : Nedeľa : 3. Pôstna nedeľa. Sväté omše :     Pondelok 26.2. Utorok 27.2. Streda 28.2. Štvrtok 1.3. Piatok 2.3....

Všetky oznamy