Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: utorok:           Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok streda:            Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:          Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka piatok:            Sv....

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Sv. Matúša, apoštola a evanjelist, sviatok utorok:           Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka streda:            Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka nedeľa:          Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší:...

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Povýšenie sv. kríža, sviatok utorok:           Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť streda:            Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka nedeľa:          Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období   úmysly...

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Sv. Mareka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka utorok:           Narodenie Panny Márie, sviatok nedeľa:          Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (7. –...

Všetky oznamy