Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Seminár Obnovy v Duchu Svätom

Seminár Obnovy v Duchu Svätom  farnosť Motešice 2018 Začiatok 14. január 2018  –  Koniec 4.marec  2018 Čo je seminár Obnovy v Duchu Svätom?

29. nedeľa A

   Farské oznamy : 29. nedeľa A Liturgický kalendár Sobota : Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok Nedeľa : 30 A.  Sväté omše :     Pondelok 23.10. Utorok 24.10. Streda 25.10....

28.nedeľa A

   Farské oznamy: 28. nedeľa A Liturgický kalendár Utorok : Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka Streda : Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok Nedeľa : 29. A, alebo misijná nedeľa, zbierka na...

Otázky birmovanci

otazky_birmovka_2018

Kresťan v politike

http://www.krestanvpolitike.sk/

Všetky oznamy