Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

úmysly svätých omší: (4. – 10. marca 2024) Pondelok Neporadza 1700 Za † Anton, Margita, syn Viliam a rodičia z oboch strán Utorok P. Lehota 1700 Za † Ludvik a Helena Hlobeňoví a...

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

úmysly svätých omší: (26. februára – 3. marca 2024) Pondelok Neporadza 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žáčikovú Utorok P. Lehota 1700 Na úmysel Streda D. Motešice 1700 Za...

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Katedry sv. apoštola Petra, sviatok nedeľa:            Druhá pôstna nedeľa     úmysly svätých omší: (19. – 25. februára 2024) Pondelok Neporadza 1700 Za † z rodiny Pichlerovej a...

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka utorok:            Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka sobota:            Sv. Školastiky, panny, spomienka nedeľa:            Šiesta nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých omší:...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy