Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Otázky birmovanci

otazky_birmovka_2018

Seminár Obnovy v Duchu Svätom

Seminár Obnovy v Duchu Svätom  farnosť Motešice 2018 Začiatok 14. január 2018  –  Koniec 4.marec  2018 Čo je seminár Obnovy v Duchu Svätom?

33. nedeľa A

   Farské oznamy : 33. nedeľa A Liturgický kalendár Utorok : Obetovanie Panny Márie, spomienka Streda : Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka Nedeľa : 34. A.  Krista Kráľa, vo farskom kostole...

32. nedeľa

     Farské oznamy : 32. nedeľa A Liturgický kalendár Piatok : Sv. Alžbety Uhorskej, spomienka Nedeľa : 33. A.  Sväté omše :     Pondelok 13.11. Utorok 14.11. Streda 15.11....

31. nedeľa

   Farské oznamy :  31. nedeľa A Liturgický kalendár Štvrtok  : Výročie posviacky  Lateránskej baziliky, sviatok Piatok : Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota : Sv. Martina, biskupa, spomienka Nedeľa...

30. nedeľa A

  Farské oznamy : 30. nedeľa A Liturgický kalendár Streda : Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok Štvrtok : Pamiatka verných zosnulých, spomienka Nedeľa : 31. A.  Sväté omše :    ...

Všetky oznamy