Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: pondelok:        Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovolná spomienka utorok:            Sv. Ambróza. Biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka streda:             Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť nedeľa:           Tretia adventná nedeľa   úmysly svätých omší:...

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: utorok:            Sv. Ondreja, apoštola, sviatok piatok:             Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka nedeľa:           Druhá adventná nedeľa   úmysly svätých omší: (29. novembra – 5. decembra 2020) Pondelok Neporadza ?...

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka streda:             Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka štvrtok:           Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka nedeľa:           Prvá adventná nedeľa   úmysly...

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka sobota:            Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre, sviatok nedeľa:           Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa   úmysly svätých omší:...

Všetky oznamy