Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: nedeľa:           Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána   úmysly svätých omší: (30. marca – 5. apríla 2020) Pondelok D. Motešice 8.00 Za farnosť Utorok D. Motešice 8.00 Za...

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Zvestovanie Pána, slávnosť nedeľa:           Piata pôstna nedeľa   úmysly svätých omší: (23. – 29. marca 2020) Pondelok D. Motešice 8.00 Za farnosť Utorok D. Motešice 8.00...

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: Štvrtok:           Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť nedeľa:           Štvrtá pôstna nedeľa   úmysly svätých omší: (16. – 22. marca 2020) Pondelok D. Motešice 8.00 Za farnosť Utorok D....

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: nedeľa:           Tretia pôstna nedeľa     úmysly svätých omší: (9. – 15. marca 2020) Pondelok Neporadza 18.00 † Milan a Mária Ferajoví Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu...

Všetky oznamy