Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Seminar Nasleduj Krista

Seminár Nasleduj Krista Začiatok 10 marec  2019 / koniec 12. Máj 2019 Motešice. (9 stretnutí, vždy v nedeľu  o 16.30 hod) Kto sa môže zúčastniť? Každý kto absolvoval seminár Objav Krista, alebo...

Čítanie Svätého Písma : Starý zákon

1/2/3/2019        Gn kniha Genezis Po Ut        St Št Pi So Ne 28.1 Gn 1 29.1 Gn 2 30.1 Gn 3 31.1. Gn 4 1.2 Gn 5 2.2 Gn 6 3.2...

Prvé Sväté prijímanie 2019

1. sväté prijímanie bude nedeľu 19. mája 2019 o 10.30 vo farskom kostole v DM   Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú:  Dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na...

Farské oznamy 6.C

Farské oznamy : 6.nedeľa C Liturgický kalendár : Piatok : Katedra Sv. Petra, apoštola, sviatok Sobota : Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Nedeľa : 7. C Sväté omše :    ...

5. C

 Farské oznamy : 6.nedeľa C Liturgický kalendár : Pondelok : Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej  Nedeľa : 6. C Sväté omše :     Pondelok 11.2. Utorok 12..2. Streda 13.2. Štvrtok 14.2....

Farské oznamy /4. nedeľa C

Farské oznamy :  4.nedeľa C Liturgický kalendár : Utorok  : Sv. Agáty, panny a mučenice Streda : Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Nedeľa : 5. C Sväté omše :    ...

Všetky oznamy