Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Bulletin

BULLETIN_13CR_C

13. nedeľa C

  Farské oznamy 13.nedeľa cez rok c Liturgický kalendár:                                                                       Streda : Sv. PETRA A PAVLA, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok Sobota:  Návšteva Panny Márie, sviatok Nedeľa : 14. Nedeľa C ,...

Bulletin

BULLETIN_12CR_C

12. nedeľa C

  Farské oznamy 12. nedeľa cez rok c Liturgický kalendár:                                                                       Streda : Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka Piatok : Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Nedeľa : 13. Nedeľa C ,...

Všetky oznamy