Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť sobota:            Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:            Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (15. – 21. augusta 2022)...

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Dominika, kňaza, spomienka utorok:            Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok streda:             Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok štvrtok:            Sv. Kláry, panny, spomienka nedeľa:           ...

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:            Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka sobota:            Premenenie Pána, sviatok nedeľa:            Devätnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly...

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Jakuba, apoštola, sviatok utorok:            Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka streda:             Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka piatok:             Sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka nedeľa:           ...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy