Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Márie Magdalény, sviatok utorok:            Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok štvrtok:            Sv. Jakuba, apoštola, sviatok piatok:             Sv. Joachyma a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka sobota:            Sv. Gorazda...

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka streda:             Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, hlavných patrónov diecézy, sviatok nedeľa:            Šestnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (15. –...

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok nedeľa:            Pätnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (8. – 14. júla 2024) Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie za úspešnú operáciu...

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok streda:             Sv. Tomáša, apoštola, sviatok piatok:             Sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy, slávnosť nedeľa:            Štrnásta nedeľa v cezročnom...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy