Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

25. nedeľa

   Farské oznamy : 25. nedeľa B Liturgický kalendár : Štvrtok : Sv. Vincenta de Paul, kňaza Sobota : Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok   Nedeľa : 26. Nedeľa B Sväté...

24. Nedeľa

 Farské oznamy : 24. nedeľa B Liturgický kalendár : Štvrtok : Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov Piatok : Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu  Nedeľa : 25. Nedeľa B Sväté omše :...

23.nedeľa

   Farské oznamy : 23. nedeľa B Liturgický kalendár : Streda : Najsvätejšieho mena Panny Márie Štvrtok : Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi Piatok : Povýšenie sv. Kríža, sviatok  ...

22. nedeľa B

 Farské oznamy : 22. nedeľa B Liturgický kalendár : Pondelok : Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Piatok : Sv. Košických mučeníkov, Sobota : Narodenie Panny Márie.  Nedeľa : 23. Nedeľa...

Všetky oznamy