Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Krížové cesty :  FARNOSTI  Motešice – Pôst 2019

Krížové cesty :  FARNOSTI  Motešice – Pôst 2019 Témy krížových ciest: modlí sa farár Horné Motešice:  každý piatok 18.00 hod. (po Kríž. ceste hneď sv. omša) 3. Krížová cesta Božieho...

Čítanie Svätého Písma : Starý zákon

1/2/3/2019        Gn kniha Genezis Po Ut        St Št Pi So Ne 28.1 Gn 1 29.1 Gn 2 30.1 Gn 3 31.1. Gn 4 1.2 Gn 5 2.2 Gn 6 3.2...

Prvé Sväté prijímanie 2019

1. sväté prijímanie bude nedeľu 19. mája 2019 o 10.30 vo farskom kostole v DM   Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú:  Dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na...

Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa

Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár : Celý týždeň prežívame oktávu Pánovho zmŕtvychvstania. Nedeľa : 2. Veľkonočná nedeľa , Božieho milosrdenstva Misijná Púť detí do Rajeckej Lesnej, dňa 11 máj...

Farské oznamy Kvetná nedeľa

 Farské oznamy : Kvetná nedeľa  C Liturgický kalendár : Štvrtok : Ustanovenie sviatosti kňazstva a Pánovej večere Piatok : Veľký Piatok, slávenie Utrpenia a smrti Pána. Prísny pôst. Sobota : Biela Sobota,...

Farské oznamy 5.pôstna nedeľa

Farské oznamy :  5.pôstna nedeľa C Liturgický kalendár : Pondelok  až Piatok : Pôstne férie Nedeľa : Kvetná nedeľa Sväté omše :     Pondelok 8.4. Utorok 9.4. Streda 10.4. Štvrtok...

Farské oznamy 4. pôstna nedeľa

Farské oznamy :  4.pôstna nedeľa C Liturgický kalendár : Pondelok  až Piatok : Pôstne férie Nedeľa : 5. Pôstna nedeľa,  zahaľovanie krížov Sväté omše :     Pondelok 1.4. Utorok 2.4....

Všetky oznamy