Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Prvé Sväté prijímanie 2019

1. sväté prijímanie bude nedeľu 19. mája 2019 o 10.30 vo farskom kostole v DM   Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú:  Dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na...

2. adventná nedeľa

 Farské oznamy   : 3. Adventná nedeľa Liturgický kalendár : Štvrtok : Sv. Lucie, panny a mučenice Piatok : Sv. Jána z Kríža kňaza a učiteľa Cirkvi Nedeľa : 3. Adventná nedeľa C,...

1. adventná nedeľa

 Farské oznamy :  1. Adventná nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok  : Sv. Františka Xaverského, kňaza Utorok : Sv. Barbory, panny a mučenice Štvrtok : Sv. Mikuláša, biskupa Piatok : Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa...

Nedeľa Krista Kráľa

 Farské oznamy : Nedeľa Krista Krála Liturgický kalendár : Piatok : Sv. Ondreja apoštola, sviatok  Nedeľa : 1. Adventná nedeľa C, zbierka na charitu  Sväté omše :     Pondelok 26.11....

33. nedeľa B

Farské oznamy : 33. nedeľa B Liturgický kalendár : Utorok : Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre. Streda: Obetovanie Panny Márie Štvrtok  : Sv. Cecílie, panny a mučenice Sobota : Sv. Ondreja a spol....

Všetky oznamy