Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ: (23. -29. mája 2022) Pondelok Neporadza 1900 Za †Peter a Juliana Miklošoví a † z rodina Kobydovej...

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka nedeľa:            Šiesta veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (16. – 22. mája 2022) Pondelok Neporadza 1900 Za zdravie, pokoj, Božie požehnanie,...

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: piatok:             Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovolná spomienka sobota:            Sv. Mateja, apoštola, sviatok nedeľa:            Piata veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (9. – 15. mája 2022) Pondelok Neporadza...

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka utorok:            Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok nedeľa:            Štvrtá veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (2. – 8. mája 2022) Pondelok Neporadza...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy