Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Čítanie Božieho slova

Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma : Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste....

Otázky birmovanci

otazky_birmovka_2018

Seminár Obnovy v Duchu Svätom

Seminár Obnovy v Duchu Svätom  farnosť Motešice 2018 Začiatok 14. január 2018  –  Koniec 4.marec  2018 Čo je seminár Obnovy v Duchu Svätom?

2. nedeľa B

  Farské oznamy :  2. nedeľa B Liturgický kalendár : Streda : Sv. Antona, opáta, spomienka Nedeľa : 3 Nedeľa   Sväté omše :     Pondelok 15.1. Utorok 16.1. Streda 17.1....

Krst Pána

  Farské oznamy  :  Krst Krista Pána Liturgický kalendár : Nedeľa : 2 Nedeľa   Sväté omše :     Pondelok 8.1. Utorok 9.1. Streda 10.1. Štvrtok 11.1. Piatok 12.1.  Sobota  ...

Nedeľa po Narodení Pána

 Farské oznamy : 4.adventná nedeľa Liturgický kalendár : Utorok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi Sobota : ZJAVENIE PANA, prikázaný sviatok Nedeľa : KRST KRISTA PANA  Sväté omše :...

4. adventná nedeľa

   Farské oznamy :  4.adventná nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok : NARODENIE PANA, slávnosť, celý týždeň je Oktáva Pánovho NARODENIA Utorok: Sv. Štefana, mučeníka Streda : Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Štvrtok...

Všetky oznamy