Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

30. nedeľa C

   Farské oznamy 30. nedeľa cez rok c Liturgický kalendár:                                                                          Piatok : Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok Nedeľa : 31. Nedeľa C, Sväté omše     Pondelok 24.10. Utorok...

29. nedeľa C

  Farské oznamy   29.nedeľa cez rok c Liturgický kalendár:                                                                       Pondelok : Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka Utorok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok Nedeľa : 30. Nedeľa C, zbierka...

28. nedeľa C

   Farské oznamy 28.nedeľa cez rok c Liturgický kalendár:                                                                       Sobota  : Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľlky Cirkvi,  spomienka Nedeľa : 29. Nedeľa C  Sväté omše     Pondelok...

27. nedeľa C

  Farské oznamy 27. nedeľa cez rok c Liturgický kalendár:                                                                       Utorok  : Sv.Františka Assiského,  spomienka Nedeľa : 28. Nedeľa C Sväté omše Sväté omše     Pondelok 3.10. Utorok...

Všetky oznamy