Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: utorok:           Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka nedeľa:          Nedeľa zoslania Ducha Svätého, slávnosť   úmysly svätých omší: (25. – 31. mája 2020) Pondelok Neporadza 19.00 Za † Oto Žáčik...

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: Štvrtok:          Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Nedeľa:          Siedma veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (18. – 24. mája 2020) Pondelok Neporadza 19.00 Za † z rodiny Pichlerovej a Richtarechovej Utorok Neporadza...

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: Streda:           Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka Štvrtok:          Sv. Mateja, apoštola, sviatok Sobota:           Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Nedeľa:          Šiesta veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (11....

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár: Nedeľa:          Piata veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (4. – 10. mája 2020) Pondelok Neporadza 8.00 Poďakovanie za 85 r života Amálie Kašičkovej Utorok P. Lehota 8.00 Na...

Všetky oznamy