farár farnosti: Mgr. Juraj Adamec

adresa:

Rimskokatolícky farský úrad Motešice Cintorínska 27, 913 26 Motešice

tel.: 032/659 42 45

mobil: 0905 932 950

email: motesice@nrb.sk

web: http://motesice.nrb.sk

číslo farského účtu: 0262998528/0900

IČO: 340 72 314