3 veľkonočná

2 veľkonočná

1 veľkonočná

6 pôstna

5 pôstna

4 pôstna

3 pôstna

2 pôstna

1 pôstna

6 nedeľa cez rok

5 nedeľa cez rok

4 nedeľa cez rok

3 nedeľa cez rok

2 nedeľa cez rok

Krst Pána

Svätej rodiny

4 adventná

3 adventná

2 adventná

1 adventná

34 nedeľa cez rok

33 nedeľa cez rok

32 nedeľa cez rok

31 nedeľa cez rok

30 nedeľa cez rok

29 nedeľa cez rok

28 nedeľa cez rok

27 nedeľa cez rok

26 nedeľa cez rok

25 nedeľa cez rok

24 nedeľa cez rok

23 nedeľa cez rok

22 nedeľa cez rok

21 nedeľa cez rok

20 nedeľa cez rok

19 nedeľa cez rok

18 nedeľa cez rok

17 nedeľa cez rok

16 nedeľa cez rok

15 nedeľa cez rok

14 nedeľa cez rok

13 nedeľa cez rok

12 nedeľa cez rok

11 nedeľa cez rok

10 nedeľa cez rok

9 nedeľa cez rok Najsvätejšej Trojice

8 veľkonočná nedeľa Zoslania Ducha Svätého

7 veľkonočná nedeľa

6 veľkonočná nedeľa

5 veľkonočná nedeľa

4 veľkonočná nedeľa

3 veľkonočná nedeľa

2 veľkonočná nedeľa

1 veľkonočná nedeľa

6 pôstna nedeľa

5 pôstna nedeľa

4 pôstna nedeľa

3 pôstna nedeľa

2 pôstna nedeľa

1 pôstna nedeľa

7 nedeľa cez rok

6 nedeľa cez rok

5 nedeľa cez rok

4 nedeľa cez rok

3 nedeľa cez rok

2 nedeľa cez rok

Krst Pána

Panny Márie Bohorodičky

Narodenie Pána

4 adventná

3 adventná

2 adventná

1 adventná

34 nedeľa v cezročnom období

33 nedeľa v cezročnom období

32 nedeľa v cezročnom období

31 nedeľa v cezročnom období

30 nedeľa v cezročnom období

29 nedeľa v cezročnom období

 

Informačný servis nitrianskej diecézy