33.B

32. B

31. B

30. nedeľa B

29. B

28. B

27. B

26.B

25. B

24. B

23. B

22. B

21.B

20. B

19. B

18.B

17. B

15-16. B

14.B

13. nedeľa

12. nedeľa

11. B

10. B

9. B

Najsvätejšej trojice

Zoslanie DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedľa

1.pôstna nedeľa

6.nedeľa B

5.nedeľa

4. nedeľa

3. nedeľa

2. nedeľa B

Krst Pana

1. nedeľa po Narodení Pána

4. adventná

3. adventná nedeľa

2. adventná

1. adventná B

34. A

33. A

32. A

31. A

30 A

29. A

28. A

27.A

26. A

25. A

24. nedeľa A

23. A

22.A

21. A

20. A

19. A

Premenenie Pána

17. nedeľa

15.16. nedeľa A

14.nedeľa A

13. A

12.A

11. A

Najsvätejšej Trojice

Svätodušná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5.pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna

2.pôstna

1. pôstna

Témy krížových ciest

8. nedeľa A

7. nedeľa A

6. nedeľa A

5. nedeľa A

4. nedeľa A

3. nedeľa A

2. nedeľa A

Krst-Krista-Pana

Bohorodicka-PM

nedeľa-Narodenie-Pana

4-adventna-nedela-a

3-adventna-nedela-a

2-adventna-nedela-a

1-adventna-a

Krista-Krala-c

33-c

32-nedela-c

31-c

30-nedela-c

29-c

28-c

27-c

26-c

25-c

24-c

23. C

22.C

21. C

20. C

19.C

18.C

17.C

15-16. nedeľa C

14. nedeľa C

13.C

12. C

11. C

10. C

9.C

Najsvätejšej trojice

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

7. veľkonočná nedeľa

List farnosti

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4.veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4.pôstna

3. pôstna

2. pôstna

1. pôstna

Témy krížových ciest

5.C

4. C

3. C

2.C

Nedeľa Krstu Pána

2. nedeľa po narodení Pána

Svätej rodiny

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná

34. nedeľa B

33. nedeľa B

32.nedeľa B

31. nedeľa B

30. Nedeľa B

29. nedeľa B

28. nedeľa B

27.nedeľa B

26. nedeľa B

25. nedeľa B

24. nedeľa B

23. nedeľa B

22. nedeľa B

21. nedeľa B

20. nedeľa B