Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5 pôstna

4 pôstna

3 pôstna

2 pôstna

1 pôstna

6 nedeľa v cezročnom období

5 nedeľa v cezročnom období

4 nedeľa v cezročnom období

3 nedeľa v cezročnom období

2 nedeľa v cezročnom období

3 nedeľa po narodení Pána

2 nedeľa po narodení Pána

1 nedeľa po narodení Pána

4 adventná

3 adventná

2 adventná

1 adventná

34 nedeľa v cezročnom období

33 nedeľa v cezročnom období

32 nedeľa v cezročnom období

31 nedeľa v cezročnom období

30 nedeľa v cezročnom období

29 nedeľa v cezročnom období

28 nedeľa v cezročnom období

27 nedeľa v cezročnom období

26 nedeľa v cezročnom období

25 nedeľa v cezročnom období

24 nedeľa v cezročnom období

23 nedeľa v cezročnom období

22 nedeľa v cezročnom období

21 nedeľa v cezročnom období

20 nedeľa v cezročnom období

19 nedeľa v cezročnom období

18 nedeľa v cezročnom období

17 Nedeľa v cezročnom období

16 Nedeľa v cezročnom období

15 Nedeľa v cezročnom období

13 Nedeľa v cezročnom období

12 Nedeľa v cezročnom období

11 Nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

Zoslanie Ducha Svätého

7 Veľkonočná

6 Veľkonočná

5 Veľkonočná

4 Veľkonočná

3 Veľkonočná

2 Veľkonočná

1 Veľkonočná

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

5 pôstna nedeľa

4 pôstna nedeľa

3 pôstna nedeľa

2 pôstna nedeľa

1 pôstna nedeľa

7 nedeľa v cezročnom období

6 nedeľa v cezročnom období

5 nedeľa v cezročnom období

4 nedeľa v cezročnom období

3 nedeľa v cezročnom období

2 nedeľa v cezročnom období

Nedeľa po narodení Pána 3

Nedeľa po narodení Pána 2

Nedeľa po narodení Pána 1

4 adventná A

3 adventná A

2 adventná A

1 adventná A

34. C

33. C

32. C

31. C

30. C

29. C

28. C

27. C

26. C

25. C

24. C

23. C

22. C

21. C

20. C

19. C

18. C

17. C

16. C

15. C

14. C

13. C

12. C

Najsvätejšej trojice

nedeľa Svätého Ducha

7.veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5.pôstna nedela

4. pôstna nedeľa

3.pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedela

8.C

7.C

6.C

5.C

4. C

3.C

2. C