24. C

23. C

22. C

21. C

20. C

19. C

18. C

17. C

16. C

15. C

14. C

13. C

12. C

Najsvätejšej trojice

nedeľa Svätého Ducha

7.veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5.pôstna nedela

4. pôstna nedeľa

3.pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedela

8.C

7.C

6.C

5.C

4. C

3.C

2. C

Krst Pána

Zjavenie Pána

Nedeľa Svätej Rodiny

4. Adventná-Vianoce

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedela KK

33.B

32. B

31. B

30. nedeľa B

29. B

28. B

27. B

26.B

25. B

24. B

23. B

22. B

21.B

20. B

19. B

18.B

17. B

15-16. B

14.B

13. nedeľa

12. nedeľa

11. B

10. B

9. B

Najsvätejšej trojice

Zoslanie DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedľa

1.pôstna nedeľa

6.nedeľa B

5.nedeľa

4. nedeľa

3. nedeľa

2. nedeľa B

Krst Pana

1. nedeľa po Narodení Pána

4. adventná

3. adventná nedeľa

2. adventná

1. adventná B

34. A

33. A

32. A

31. A

30 A

29. A

28. A

27.A

26. A

25. A

24. nedeľa A

23. A

22.A

21. A

20. A

19. A

Premenenie Pána

17. nedeľa

15.16. nedeľa A

14.nedeľa A

13. A

12.A

11. A

Najsvätejšej Trojice

Svätodušná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5.pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna

2.pôstna

1. pôstna

Témy krížových ciest

8. nedeľa A

7. nedeľa A

6. nedeľa A

5. nedeľa A

4. nedeľa A

3. nedeľa A

2. nedeľa A

Krst-Krista-Pana

Bohorodicka-PM

nedeľa-Narodenie-Pana

4-adventna-nedela-a

3-adventna-nedela-a

2-adventna-nedela-a

1-adventna-a

Krista-Krala-c

33-c

32-nedela-c

31-c

30-nedela-c

29-c

28-c

27-c

26-c

25-c

24-c

23. C

22.C