29 nedeľa v cezročnom období

28 nedeľa v cezročnom období

27 nedeľa v cezročnom období

26 nedeľa v cezročnom období

25 nedeľa v cezročnom období

24 nedeľa v cezročnom období

23 nedeľa v cezročnom období

22 nedeľa v cezročnom období

21 nedeľa v cezročnom období

20 nedeľa v cezročnom období

19 nedeľa v cezročnom období

18 nedeľa v cezročnom období

17 Nedeľa v cezročnom období

16 Nedeľa v cezročnom období

15 Nedeľa v cezročnom období

13 Nedeľa v cezročnom období

12 Nedeľa v cezročnom období

11 Nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

Zoslanie Ducha Svätého

7 Veľkonočná

6 Veľkonočná

5 Veľkonočná

4 Veľkonočná

3 Veľkonočná

2 Veľkonočná

1 Veľkonočná

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

5 pôstna nedeľa

4 pôstna nedeľa

3 pôstna nedeľa

2 pôstna nedeľa

1 pôstna nedeľa

7 nedeľa v cezročnom období

6 nedeľa v cezročnom období

5 nedeľa v cezročnom období

4 nedeľa v cezročnom období

3 nedeľa v cezročnom období

2 nedeľa v cezročnom období

Nedeľa po narodení Pána 3

Nedeľa po narodení Pána 2

Nedeľa po narodení Pána 1

4 adventná A

3 adventná A

2 adventná A

1 adventná A

34. C

33. C

32. C

31. C

30. C

29. C

28. C

27. C

26. C

25. C

24. C

23. C

22. C

21. C

20. C

19. C

18. C

17. C

16. C

15. C

14. C

13. C

12. C

Najsvätejšej trojice

nedeľa Svätého Ducha

7.veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5.pôstna nedela

4. pôstna nedeľa

3.pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedela

8.C

7.C

6.C

5.C

4. C

3.C

2. C

Krst Pána

Zjavenie Pána

Nedeľa Svätej Rodiny

4. Adventná-Vianoce

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedela KK

33.B

32. B

31. B

30. nedeľa B

29. B

28. B

13. nedeľa

12. nedeľa

11. B

10. B

9. B

Najsvätejšej trojice

Zoslanie DS

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedľa

1.pôstna nedeľa

6.nedeľa B

5.nedeľa

4. nedeľa

3. nedeľa

2. nedeľa B

Krst Pana

1. nedeľa po Narodení Pána

4. adventná

3. adventná nedeľa

2. adventná

1. adventná B

34. A

33. A

32. A

31. A

Najsvätejšej Trojice

Svätodušná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

5.pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna

2.pôstna

1. pôstna

Témy krížových ciest

8. nedeľa A

7. nedeľa A

6. nedeľa A

5. nedeľa A

4. nedeľa A

3. nedeľa A

2. nedeľa A

Krst-Krista-Pana

Bohorodicka-PM

nedeľa-Narodenie-Pana

4-adventna-nedela-a

3-adventna-nedela-a

2-adventna-nedela-a

1-adventna-a

Krista-Krala-c

33-c

32-nedela-c