Farnosť Dolné Motešice. 

Filiálky : Neporadza, Petrova Lehota, Peťovka, Horné Motešice.

Spovedám pred každou svätou omšou v každej dedine. V prvopiatkový týždeň pobožnosť k Božskému Srdcu a krátka adorácia, klaňanie sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti.

Prvopiatkovom týždni : spoveď po chorých a starých :

Dolné a Horné Motešice : piatok od 9. 00 hod.

Neporadza : piatok od 10.00 hod.

Sväté omše : 

Farský kostol Dolné Motešice: nedeľa:  10.30; 2. nedeľa v mesiaci detská svätá omša

Kaplnka Dolné Motešice: streda : 18.00

Neporadza : pondelok a štvrtok:  18.00; nedeľa:   8.00

Petrova Lehota: utorok : 18.00; sobota : 18.00 s platnosťou na nedeľu

Horné Motešice :  piatok : 18.00; nedeľa : 9.15

Peťovka : prvá sobota : 17.00

Pobožnosti : 

Adorácia každý piatok .

Modlitba svätého ruženca pred každou svätou omšou.

V adventnom období : Rorátne sväté omše.

V pôstnom období : modlitba krížovej cesty.

Veľkonočnom období : Novéna k Duchu Svätému.

V mesiaci máj: Litánie k Panne Márie.

V mesiaci jún : Litánie k Božskému Srdcu

 

 

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy