Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice, Horné Motešice, Neporadza, Petrova Lehota a Peťovka.

Farská rada: 

Miroslav Kukla farár farnosti

Jaroslav Kyselica Neporadza

Vladislav Jakubek Neporadza

Milan Strempek Horné Motešice

Peter Čižmár Dolné Motešice

Bohuslav Kopecký Horné Motešice

Rozpis upratovania kaplnky v Horné Motešice ROK 2017

1.skupina : E. Lacíková, L. Závodská  31.12 2016/ 13.5/ 23.9/

2. skupina : J. Laššová, M. Blahová, M. Blahová  7.1/ 20.5/ 30.9/

3. skupina : E. Králiková, A. Kuruczová, D. Lacíková 14.1/ 27.5/ 7.10/

4. skupina : A. Lcíková, Ž. Strempeková, M. Strempeková 21.1/ 3.6/ 14.10/

5. skupina : J. Pučiková, A. Kopecká, M. Žeravíková 28.1/ 10.6/ 21.10/

6. skupina : A. Králiková, V. Hrušková, A. Dovičinová 4.2/ 17.6/ 28.10/

7. skupina :rodina Filová 11.2/ 24.6/ 4.11/

8. skupina : A. Rišková, Z. Božíková, K. Božíková 18.2/ 1.7/ 11.11/

9. skupina : D. fialová, J. Fialová, A. Dovičinová 25.2/ 8.7/ 18.11/

10. skupina : J. Závodská, M. Závodská 4.3/ 15.7/ 25.11/

11. skupina : M. Šurinčíková, A. Chrobáková, Ž. Chrobáková, L. Račáková

11.2/ 22.7/ 2.12/

12. skupina : D. Ridekyová, J. Beňová 18.3/ 29.7/ 9.12/

13. skupina : J. Pšenková, L. Pajtíková, L. Hošková 25.3/ 5.8/ 16.12/

14. skupina : E. Vozárová, Z. Vozárová, Z. Rýdziová 1.4/ 12.8/ 23.12/

15. skupina : M. Blahová, I. Hučínová, A. Káčerová 8.4/ 19.8/ 30.12  2017/

16. skupina : Z. Matúšová, A. Pšenáková 15.4/ 26.8/

17. skupina : M. Lacíková, M. Lacíková 22.4/ 2.9/

18. skupina : A. Púčiková, A. Bližniaková  29.4/  9.9/

19. skupina : M. Fprtunová, M. Fortunová, M. Bednárová 6.5/ 16.9/

Rozpis upratovania farského kostola Dolné Motešice.  ROK 2017

1 skupina : V. Novosadová, E. Žačiková, V. Pučiková 18.3/ 15.7/ 11.11/

2. skupina : B. Čižmárová, D. Žáková, A. Žáková 25.3/22.7/ 18.11/

3. skupina : A. Ďurčová, M. Backová, O. Lacová, M. Kopecká

1.4/   29.7/ 25.11/

4. skupina : M. Fialová, M. Jakalová, M. Richtarechová, A. Sviteková

8.4/ 5.8/ 2.12/

5. skupina : M. Dlabiková, M. Laššová  15.4/ 12.8/ 9.12/

6. skupina :A. Pristachová, A. Kohútová  22.4/ 19.8/ 16.12/

7. skupina : J. Štefanková, L. Kopecká, K. Hanicová, E. Mičová 31.12 2016 /  29.4/ 26.8/ 23.12/

8. skupina : E. Matúšová, M. Matúšová, P. Matúšová, V. Richtarechová

7.1/ 6.5/ 2.9/ 30.12 2017/

9. skupina : A. Pučiková, A. Bližniaková  14.1/ 13.5/ 9.9/

10. skupina : L. Pajtíková, A.Kopecká  21.1/ 20.5/ 16.9/

11. skupina : L. Mitačová, A. Mitačová, M. Mitačová  28.1/ 27.5/ 23.9/

12. skupina : M. Fortunová, A. Kožejová, E. Szalayová, M. Grundelová,

A. Kyselicová 4.2/ 3.6/ 30.9/

13. skupina :J. Scheerová, A. Barincová, N. Lukačová, M. Matušová

11.2/ 10.6/   7.10/

14. skupina :A. Beláková, B. Žáková, M. Bližniaková 18.2/ 17.6/ 14.10/

15. skupina : J. Novosadová, J. Habánková, M. Beňová, I. Grundelová

25.2/ 24.6/ 21.10/

16. skupina : E. Žáková, S. Hučínová, J. Žáková 4.3/ 1.7/ 28.10/

17. skupina : M. Pučiková, K. Dlábiková 11.3/ 8.7/ 4.11/

Rozpis upratovania : Neporadza 2017

1.Skupina : Z. Begáňová, M. Žačiková, E. Žačíková 22.4/ 26.8/

2. Skupina : I. Masarová, A. Šťastná 28.4/ 2.9/

3. Skupina : A. Kopecká, B. Kopecká, D. Kopecká 6.5/ 9.9/

4. Skupina : E. Jakubeková, D. Lacová, J. Ševčiková  31.12 2016/ 13.5/ 16.9/

5. Skupina : M. Tunegová, M. Richtarechová, E. Kyselicová 7.1/ 20.5/ 23.9/

6. Skupina : A. Masaryková, A. Cigerová, M. Žačiková 14.1/ 27.5/ 30.9/

7. Skupina : M. Kopecká, D. Kopecká, M. Katrincová, V. Richtarechová 21.1/3.6/ 7.10/

8. Skupina : E. Laššová, M. Laššová, J. Štefanková 28.1/10.6/ 14.10/

9. Skupina : J. Cmarková, M. Cmarková, K. Kopecká 4.2/17.6/ 21.10/

10. Skupina : L. Žačiková, A. Žáčiková, E. Richtarechová 11.2/ 24.6/ 28.10

11. Skupina : A. Reháková, V. Reháková, A. Reháková  18.2/ 1.7/ 4.11

12. Skupina : A. Turňová, N. Turňová. J. Gabrišová 25.2/ 8.7/ 11.11/

13. Skupina : M. Farkašová, G. Farkašová, A. Matejková  4.3/ 18.11/

14. Skupina : L. Žačiková, J. Laššová 11.3/ 15.7/ 25.11/

15. Skupina : A. Richtarechová, A. Richtarechová, M. Fariková 18.3/ 22.7/ 2.12/

16. Skupina : L. Kyselicová, E. Bednárová 25.3/ 29.7/ 9.12/

17. Skupina : M. Richtarechová, M. Matušová  1.4/ 5.8/ 16.12/

18. Skupina : I.Hôrková, A. Gallová 8.4/ 12.8/  23.12/

19. Skupina : I. Pristachová, T. Laššová, M. Kopecká 15.4/19.8/ 30.12 2017/