Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice, Horné Motešice, Neporadza, Petrova Lehota a Peťovka.

Farská rada: 

Miroslav Kukla farár farnosti

Jaroslav Kyselica Neporadza

Vladislav Jakubek Neporadza

Milan Strempek Horné Motešice

Peter Čižmár Dolné Motešice

Bohuslav Kopecký Horné Motešice

Rozpis upratovania farského kostola v Dolných Motešiciach

1/2018 – 8/2019  2 týždňový interval upratovania

1, Adriana Beláková, Dominika Beláková, Eva Szalayová       (DM)

(14.1.2018); (4.11.2018)

2, Jana Novosadová, Jana Habánková, Ivana Gründelová       (DM)

(28.01.2018);(18.11.2018)

3, Lýdia Pajtíková, Alena Kopecká     (HM)

(11.2.2018); (2.12.2018)

4, Elena Žáková, Blanka Žáková, Ľubomíra Žáková (DM)

(25.2.2018); (16.12.2018)

5, Anna  Pristachová, Anastázia Kohútová       (N)

(11.3.2018); (30.12.2018)

6, Božena Čižmárová, Daniela Žáková, Marta Púčiková          (DM)

(25.3.2018); (12.01.2019)

7, LýdiaŽáčiková, Alžbeta Hôrková    (N)

(8.4.2018); 26.01.2019)

8, Mária Fortunová, Monika Fortunová (HM)

(22.4.2018); (9.2.2019)

9, Renáta Lacová, Zuzana Masaryková (PL)

(6.5.2018); (23.2.2019)

10, Mária Matúšová, Paulína Dlábiková, Veronika Richtárechová       (DM)

(20.5.2018); (9.3.2019)

11, MartaMaxová, JankaKošťálová, Katarína Marková (N)

(3.6.2018); (23.3.2019)

12, Marta Závodská, Jaroslava Richtárechová, Jana Púčiková (HM)

(17.6.2018); (6.4.2019)

13, Mária Matúšová, Júlia Scheerová, Mária Popelková (DM)

(1.7.2018); (20.4.2019)

14, Mičové: Kristína, Klára, Magdaléna, Katarína (N)

(15.7.2018); (4.5.2019)

15, Mária Bližňáková, Katarína Dlábiková       (DM)

(29.7.2018); (18.5.2019)

16, K. Hanincová, E.Mičová, J. Štefánková, Ľ. Kopecká (N)

(12.8.2018); (1.6.2019)

17, Ľudmila Mitáčová, Martina Mitáčová, Alena Mitáčová (DM)

(26.8.2018); (15.6.2019)

18,Júlia Richtárechová, Emíla Žáková ml., Sylvia Hučínová (DM)

(9.9.2018); (29.6.2019)

19, Zuzana Dlábiková, Renáta Ondrášová       (N)

(23.9.2018); (13.7.2019)

20,Mária Blahová, Alžbeta Chrobáková (HM)

(7.10.2018); (27.7.2019)

21, Jana Laššová, Gabriela Laššová    (N)

(21.10.2018); (10.8.2019)

Rozpis upratovania kaplnky v Horné Motešice ROK 2019- 2020

1.skupina : E. Lacíková, L. Závodská  9.3/20.7/30.11/

 1. skupina : J. Laššová, M. Blahová, M. Blahová 16.3/ 27.7/7.12/
 2. skupina : E. Králiková, A. Kuruczová, D. Lacíková 23.3/3.8/14.12/
 3. skupina : A. Lacíková, Ž. Strempeková, M. Strempeková 30.3/10.8/21.12/
 4. skupina : J. Pučiková, A. Kopecká, M. Žeravíková 6.4/17.8/28.12/
 5. skupina : A. Králiková, V. Hrušková, A. Dovičinová 13.4/24.8/4.1 2020
 6. skupina :rodina Filová 20.4/31.8/11.1 2020
 7. skupina : A. Rišková, Z. Božíková, K. Božíková 27.4/7.9/18.1 2020
 8. skupina : D. fialová, J. Fialová, A. Dovičinová 4.5/14.9/25.1 2020
 9. skupina : J. Závodská, M. Závodská 11.5/21.9/1.2 2020
 10. skupina : M. Šurinčíková, A. Chrobáková, Ž. Chrobáková, L. Račáková

18.5/ 28.9/  8.2 2020/

 1. skupina : D. Ridekyová, J. Beňová 25.5/5.10/15.2 2020
 2. skupina : J. Pšenková, L. Pajtíková, L. Hošková 1.6/12.10/ 22.2 2020
 3. skupina : E. Vozárová, Z. Vozárová, Z. Rýdziová 8.6/19.10/29.2 2020
 4. skupina : M. Blahová, I. Hučínová, A. Káčerová 2.2/15.6/26.10
 5. skupina : Z. Matúšová, A. Pšenáková 9.2/22.6/2.11/
 6. skupina : M. Lacíková, M. Lacíková 16.2/29.6/9.11/
 7. skupina : A. Púčiková, A. Bližniaková 24.2/6.7/16.11/
 8. skupina : M. Fortunová, M. Fortunová, M. Bednárová 2.3/13.7/23.11/

Rozpis upratovania : Neporadza 2019/2020

1.Skupina : Z. Begáňová, M. Žačiková, E. Žačíková  9.2/22.6/2.11/

 1. Skupina : I. Masarová, A. Šťastná 16.2/29.6/9.11/
 2. Skupina : A. Kopecká, B. Kopecká, D. Kopecká 24.2/6.7/16.11/
 3. Skupina : E. Jakubeková, D. Lacová, J. Ševčiková 2.3/13.7/23.11/
 4. Skupina : M. Tunegová, M. Richtarechová, E. Kyselicová 9.3/20.7/30.11/
 5. Skupina : A. Masaryková, A. Cigerová, M. Žačiková 16.3/27.7/7.12/
 6. Skupina : M. Kopecká, D. Kopecká, M. Katrincová, V. Richtarechová 23.3/3.8/14.12/
 7. Skupina : E. Laššová, M. Laššová, J. Štefanková 30.3/10.8/21.12/
 8. Skupina : J. Cmarková, M. Žačiková, K. Kopecká , Betušťáková 6.4/17.8/28.12/
 9. Skupina : L. Žačiková, A. Žáčiková, M. Backová 13.4/24.8/4.1 2020
 10. Skupina : A. Reháková, V. Reháková, A. Reháková 20.4/31.8/11.1 2020
 11. Skupina : A. Turňová, N. Turňová. J. Gabrišová 27.4/7.9/18.1 2020
 12. Skupina : M. Farkašová, G. Farkašová, A. Matejková 4.5/14.9/25.1 2020
 13. Skupina : L. Žačiková, J. Laššová 11.5/21.9/1.2 2020
 14. Skupina : A. Richtarechová, A. Richtarechová, M. Fariková 18.5/28.9/8.2.2020
 15. Skupina : L. Kyselicová, E. Bednárová 25.5/5.10/15.2 2020
 16. Skupina : M. Richtarechová, M. Matušová 1.6/12.10/22.2 2020
 17. Skupina : I.Hôrková, A. Gallová 8.6/19.10/29.2 2020/
 18. Skupina : I. Pristachová, T. Laššová, M. Kopecká 15.6/26.10/7.3 2020

Návrh na upratovanie farskej kaplnky v Dolných Motešiciach

2 mesačný interval

1, Jana Novosadová, Slávka, Barbora                                               1/2018

2, Elena Žáková, Blanka Žáková, Ľubomíra Žáková                       3/2018

3, Mária Bližňáková, Katarína Dlábiková                                         5/2018

4, Božena Čižmárová, Daniela Žáková, Marta Púčiková     7/2018

5, Mária Matúšová, Paulína                                                              9/2018

6, Mária Matúšová, Júlia Scheerová, Mária Popelková                    11/2018

7, Ľudmila Mitáčová, Martina, Alena                                               1/2019

8, Júlia Richtárechová, Emíla Žáková ml., Sylvia Hučínová            3/2019

9, Adriana Beláková, Dominika, Eva Szalayová                              5/2019

10, Jana Habánková, Ivana Gründelová                                           7/2019

 

 

 

 

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy