Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice, Horné Motešice, Neporadza, Petrova Lehota a Peťovka.

Farská rada: 

Miroslav Kukla farár farnosti

Jaroslav Kyselica Neporadza

Vladislav Jakubek Neporadza

Milan Strempek Horné Motešice

Peter Čižmár Dolné Motešice

Bohuslav Kopecký Horné Motešice

Rozpis upratovania farského kostola v Dolných Motešiciach

1/2018 – 8/2019  2 týždňový interval upratovania

1, Adriana Beláková, Dominika Beláková, Eva Szalayová       (DM)

(14.1.2018); (4.11.2018)

2, Jana Novosadová, Jana Habánková, Ivana Gründelová       (DM)

(28.01.2018);(18.11.2018)

3, Lýdia Pajtíková, Alena Kopecká     (HM)

(11.2.2018); (2.12.2018)

4, Elena Žáková, Blanka Žáková, Ľubomíra Žáková (DM)

(25.2.2018); (16.12.2018)

5, Anna  Pristachová, Anastázia Kohútová       (N)

(11.3.2018); (30.12.2018)

6, Božena Čižmárová, Daniela Žáková, Marta Púčiková          (DM)

(25.3.2018); (12.01.2019)

7, LýdiaŽáčiková, Alžbeta Hôrková    (N)

(8.4.2018); 26.01.2019)

8, Mária Fortunová, Monika Fortunová (HM)

(22.4.2018); (9.2.2019)

9, Renáta Lacová, Zuzana Masaryková (PL)

(6.5.2018); (23.2.2019)

10, Mária Matúšová, Paulína Dlábiková, Veronika Richtárechová       (DM)

(20.5.2018); (9.3.2019)

11, MartaMaxová, JankaKošťálová, Katarína Marková (N)

(3.6.2018); (23.3.2019)

12, Marta Závodská, Jaroslava Richtárechová, Jana Púčiková (HM)

(17.6.2018); (6.4.2019)

13, Mária Matúšová, Júlia Scheerová, Mária Popelková (DM)

(1.7.2018); (20.4.2019)

14, Mičové: Kristína, Klára, Magdaléna, Katarína (N)

(15.7.2018); (4.5.2019)

15, Mária Bližňáková, Katarína Dlábiková       (DM)

(29.7.2018); (18.5.2019)

16, K. Hanincová, E.Mičová, J. Štefánková, Ľ. Kopecká (N)

(12.8.2018); (1.6.2019)

17, Ľudmila Mitáčová, Martina Mitáčová, Alena Mitáčová (DM)

(26.8.2018); (15.6.2019)

18,Júlia Richtárechová, Emíla Žáková ml., Sylvia Hučínová (DM)

(9.9.2018); (29.6.2019)

19, Zuzana Dlábiková, Renáta Ondrášová       (N)

(23.9.2018); (13.7.2019)

20,Mária Blahová, Alžbeta Chrobáková (HM)

(7.10.2018); (27.7.2019)

21, Jana Laššová, Gabriela Laššová    (N)

(21.10.2018); (10.8.2019)

Rozpis upratovania kaplnky v Horné Motešice ROK 2018

1.skupina : E. Lacíková, L. Závodská  3.2/ 16.6/27.10/

 1. skupina : J. Laššová, M. Blahová, M. Blahová 10.2/ 23.6/3.11/
 2. skupina : E. Králiková, A. Kuruczová, D. Lacíková 17.2/ 30.6/10.11/
 3. skupina : A. Lacíková, Ž. Strempeková, M. Strempeková 24.2/ 7.7/17.11/
 4. skupina : J. Pučiková, A. Kopecká, M. Žeravíková 3.3/ 14.7/24.11/
 5. skupina : A. Králiková, V. Hrušková, A. Dovičinová 10.3/ 21.7/1.12/
 6. skupina :rodina Filová 17.3/ 28.7/8.12/
 7. skupina : A. Rišková, Z. Božíková, K. Božíková 24.3/4.8/15.12/
 8. skupina : D. fialová, J. Fialová, A. Dovičinová 31.3/11.8/22.12/
 9. skupina : J. Závodská, M. Závodská 7.4/ 18.8/29.12/
 10. skupina : M. Šurinčíková, A. Chrobáková, Ž. Chrobáková, L. Račáková

14.4/ 25.8/5.1.2019

 1. skupina : D. Ridekyová, J. Beňová 21.4/ 1.9/12.1.2019/
 2. skupina : J. Pšenková, L. Pajtíková, L. Hošková 28.4/ 8.9/19.1.2019/
 3. skupina : E. Vozárová, Z. Vozárová, Z. Rýdziová 5.5/15.9/26.1.2019
 4. skupina : M. Blahová, I. Hučínová, A. Káčerová 12.5/22.9/2.2.2019
 5. skupina : Z. Matúšová, A. Pšenáková 6.1.2018/19.5/29.9/
 6. skupina : M. Lacíková, M. Lacíková 13.1.2018/26.5/ 6.10/
 7. skupina : A. Púčiková, A. Bližniaková 20.1.2018/2.6/13.10/
 8. skupina : M. Fprtunová, M. Fortunová, M. Bednárová 27.1.2018/9.6/20.10/

Rozpis upratovania : Neporadza 2018

1.Skupina : Z. Begáňová, M. Žačiková, E. Žačíková  6.1/19.5/29.9/

 1. Skupina : I. Masarová, A. Šťastná 12.1/26.5/6.10/
 2. Skupina : A. Kopecká, B. Kopecká, D. Kopecká 20.1/2.6/13.10/
 3. Skupina : E. Jakubeková, D. Lacová, J. Ševčiková 27.1/9.6/20.10/
 4. Skupina : M. Tunegová, M. Richtarechová, E. Kyselicová 3.2/16.6/27.10/
 5. Skupina : A. Masaryková, A. Cigerová, M. Žačiková 10.2/23.6/3.11/
 6. Skupina : M. Kopecká, D. Kopecká, M. Katrincová, V. Richtarechová 17.2/30.6/10.11/
 7. Skupina : E. Laššová, M. Laššová, J. Štefanková 24.2/7.7/17.11/
 8. Skupina : J. Cmarková, M. Cmarková, K. Kopecká 3.3/ 14.7/24.11/
 9. Skupina : L. Žačiková, A. Žáčiková, E. Richtarechová 10.3/ 21.7/1.12/
 10. Skupina : A. Reháková, V. Reháková, A. Reháková 17.3/28.7/8.12/
 11. Skupina : A. Turňová, N. Turňová. J. Gabrišová 24.3/ 4.8/15.12/
 12. Skupina : M. Farkašová, G. Farkašová, A. Matejková 31.3/11.8/22.12/
 13. Skupina : L. Žačiková, J. Laššová 7.4/18.8/29.12/
 14. Skupina : A. Richtarechová, A. Richtarechová, M. Fariková 14.4/ 25.8/5.1.2019
 15. Skupina : L. Kyselicová, E. Bednárová 21.4/1.9/12.1.2019
 16. Skupina : M. Richtarechová, M. Matušová 28.4/8.9/19.1.2019
 17. Skupina : I.Hôrková, A. Gallová 5.5/15.9/26.1.2019
 18. Skupina : I. Pristachová, T. Laššová, M. Kopecká 12.5/22.9/2.2.2019

Návrh na upratovanie farskej kaplnky v Dolných Motešiciach

2 mesačný interval

1, Jana Novosadová, Slávka, Barbora                                               1/2018

2, Elena Žáková, Blanka Žáková, Ľubomíra Žáková                       3/2018

3, Mária Bližňáková, Katarína Dlábiková                                         5/2018

4, Božena Čižmárová, Daniela Žáková, Marta Púčiková     7/2018

5, Mária Matúšová, Paulína                                                              9/2018

6, Mária Matúšová, Júlia Scheerová, Mária Popelková                    11/2018

7, Ľudmila Mitáčová, Martina, Alena                                               1/2019

8, Júlia Richtárechová, Emíla Žáková ml., Sylvia Hučínová            3/2019

9, Adriana Beláková, Dominika, Eva Szalayová                              5/2019

10, Jana Habánková, Ivana Gründelová                                           7/2019