Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice, Horné Motešice, Neporadza, Petrova Lehota a Peťovka.

Farská rada: 

Juraj Adamec,administrátor farnosti

Jaroslav Kyselica Neporadza

Vladislav Jakubek Neporadza

Milan Strempek Horné Motešice

Peter Čižmár Dolné Motešice

Bohuslav Kopecký Horné Motešice

Upratovanie farského kostola v Dolných Motešicach

2 týždňový interval               8/2019 – 2/2021

1, Adriana Beláková, Dominika(DM)

(24.8.2019; 16.5.2020)

2, Jana Novosadová, Jana Habánková, Ivana Gründelová       (DM)

(7.9.2019;30.5.2020)

3, Lýdia Pajtíková, Alena Kopecká     (HM)

(21.9.2019; 13.6.2020)

4, Elena Žáková, Blanka Žáková, Ľubomíra Žáková (DM)

(5.10.2019; 27.6.2020)

5, Anna  Pristachová, Anastázia Kohútová       (N)

(19.10.2019; 11.7.2020)

6, Božena Čižmárová, Daniela Žáková, Marta Púčiková          (DM)

(2.11.2019; 25.7.2020)

7, LýdiaŽáčiková, Alžbeta Hôrková, Zuzana  Tunegová  (N)

(16.11.2019; 8.8.2020)

8, Mária Fortunová, Monika Fortunová (HM)

(30.11.2019; 22.8.2020)

9, Renáta Lacová, Zuzana Masaryková (PL)

(7.12.2019; 5.9.2020)

10, Mária Matúšová, Paulína Dlábiková, Veronika Richtárechová       (DM)

(21.12.2019; 19.9.2020)

11, MartaMaxová, JankaKošťálová, Katarína Marková (N)

(28.12.2019; 10.10.2020)

12, Marta Závodská, Jaroslava Richtárechová, Jana Púčiková (HM)

(4.1.2020; 24.10.2020)

13, Júlia Scheerová, Mária Popelková (DM)

(18.1.2020; 7.11.2020)

14, Mičové: Kristína, Klára, Magdaléna, Katarína (N)

(1.2.2020; 21.11.2020)

15, Mária Bližňáková, Katarína Dlábiková       (DM)

(15.2.2020; 5.12.2020)

16, K. Hanincová, E.Mičová, J. Štefánková, Ľ. Kopecká (N)

(29.2.2020; 19.12.2020)

17, Ľudmila Mitáčová, Martina Mitáčová, Alena Mitáčová (DM)

(7.3.2020; 2.1.2021)

18,Júlia Richtárechová, Emíla Žáková ml., Sylvia Hučínová (DM)

(21.3.2020; 16.1.2021)

19, Zuzana Dlábiková, Renáta Ondrášová       (N)

(4.4.2020; 30.1.2021)

20,Mária Blahová, Alžbeta Chrobáková (HM)

(18.4.2020; 13.2.2021)

21, Jana Laššová, Gabriela Laššová    (N)

(2.5.2020; 27.2.2021)

Rozpis upratovania kaplnky v Horné Motešice ROK 2020- 2021

 1. skupina Eva Lacíková a Mgr. Ľudmila Závodská.

                                    11.04.2020           22.08.2020           02.01.2021

 1. skupina Zdenka Matúšová a Marta Lacíková.

                                    18.04.2020           29.08.2020           09.01.2021

 1. skupina Anna Kuruczová a Dagmar Lacíková.

                                    25.04.2020           05.09.2020           16.01.2021

 1. skupina Anna Lacíková a Žaneta Strempeková.

                                    02.05.2020           12.09.2020           23.01.2021

 1. skupina Mgr. Jana Púčiková a Alena Kopecká.

                                    09.05.2020           19.09.2020           30.01.2021

 1. skupina Anna Králiková a Viera Hrušková.

                                    16.05.2020           26.09.2020           06.02.2021

 1. skupina Rodina Filová.

                                    23.05.2020           03.10.2020           13.02.2021

 1. skupina Anna Rišková a Zuzana Božíková.

                                    30.05.2020           10.10.2020           20.02.2021

 1. skupina Daniela Fialová a Anna Dovičinová č.d. 131.

                                    06.06.2020           17.10.2020           27.02.2021

 1. skupina Bc. Marta Závodská a Jaroslava Richtárechová.

                                    13.06.2020           24.10.2020           06.03.2021

 1. skupina Mária Šurinčíková a Ľubica Račáková.

                                    20.06.2020           31.10.2020           13.03.2021

 1. skupina Daniela Ridekyová a Janka Beňová.

                                    27.06.2020           07.11.2020           20.03.2021

 1. skupina Lýdia Pajtinková a Ľubomíra Hošková.

                                    04.07.2020           14.11.2020           27.03.2021

 1. skupina JUDr. Michaela Pajtinková a Zuzana Rýdziová.

                                    11.07.2020           21.11.2020           03.04.2021

 1. skupina Irena Hučínová a Mária Blahová č.d. 253.

                                    07.03.2020           18.07.2020           28.11.2020

 1. skupina Ivana Kopperová a Lenka Mitríková.

                                    14.03.2020           25.07.2020           05.12.2020

 1. skupina Alžbeta Chrobáková a Mária Blahová č.d. 80.

                                    21.03.2020           01.08.2020           12.12.2020

 1. skupina Anna Púčiková a Anastázia Bližňáková.

                                    28.03.2020           08.08.2020           19.12.2020

 1. skupina Mária Fortunová a Monika Bednárová.

                            04.04.2020           15.08.2020           26.12.2020

Rozpis upratovania : Neporadza 2019/2020

1.Skupina : Z. Begáňová, M. Žačiková, E. Žačíková  9.2/22.6/2.11/

 1. Skupina : I. Masarová, A. Šťastná 16.2/29.6/9.11/
 2. Skupina : A. Kopecká, B. Kopecká, D. Kopecká 24.2/6.7/16.11/
 3. Skupina : E. Jakubeková, D. Lacová, J. Ševčiková 2.3/13.7/23.11/
 4. Skupina : M. Tunegová, M. Richtarechová, E. Kyselicová 9.3/20.7/30.11/
 5. Skupina : A. Masaryková, A. Cigerová, M. Žačiková 16.3/27.7/7.12/
 6. Skupina : M. Kopecká, D. Kopecká, M. Katrincová, V. Richtarechová 23.3/3.8/14.12/
 7. Skupina : E. Laššová, M. Laššová, J. Štefanková 30.3/10.8/21.12/
 8. Skupina : J. Cmarková, M. Žačiková, K. Kopecká , Betušťáková 6.4/17.8/28.12/
 9. Skupina : L. Žačiková, A. Žáčiková, M. Backová 13.4/24.8/4.1 2020
 10. Skupina : A. Reháková, V. Reháková, A. Reháková 20.4/31.8/11.1 2020
 11. Skupina : A. Turňová, N. Turňová. J. Gabrišová 27.4/7.9/18.1 2020
 12. Skupina : M. Farkašová, G. Farkašová, A. Matejková 4.5/14.9/25.1 2020
 13. Skupina : L. Žačiková, J. Laššová 11.5/21.9/1.2 2020
 14. Skupina : A. Richtarechová, A. Richtarechová, M. Fariková 18.5/28.9/8.2.2020
 15. Skupina : L. Kyselicová, E. Bednárová 25.5/5.10/15.2 2020
 16. Skupina : M. Richtarechová, M. Matušová 1.6/12.10/22.2 2020
 17. Skupina : I.Hôrková, A. Gallová 8.6/19.10/29.2 2020/
 18. Skupina : I. Pristachová, T. Laššová, M. Kopecká 15.6/26.10/7.3 2020

 

Upratovanie farskej kaplnky v Dolných Motešiciach

2 mesačný interval 9/2019 – 3/2021

1, Jana Novosadová, Slávka, Barbora                                   september 2019

2, Elena Žáková, Blanka Žáková, Ľubomíra Žáková              november 2019

3, Mária Bližňáková, Katarína Dlábiková                              január 2020

4, Božena Čižmárová, Daniela Žáková, Marta Púčiková         marec 2020

5, Mária Matúšová, Paulína Dlábiková                                  máj 2020

6, Júlia Scheerová, Mária Popelková                                              júl 2020

7, Ľudmila Mitáčová, Martina, Alena                                     september 2020

8, Júlia Richtárechová, Sylvia Hučínová                               november 2020

9, Adriana Beláková, Dominika                                             január 2021

10, Jana Habánková, Ivana Gründelová                                marec 2021

 

Informačný servis nitrianskej diecézy