• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: štvrtok:          Sv. Jána Pavla II. pápeža, ľubovoľná spomienka nedeľa:          Tridsiata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (19. – 25. októbra 2020) Pondelok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 75 rokov života Štefánie, 55 rokov života Eleny a za Božiu pomoc...

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: štvrtok:          Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka sobota:           Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka nedeľa:          Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (12. – 18. októbra 2020) Pondelok Neporadza 18.00 Za † Aladár, Emília...

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: streda:            Ružencovej Panny Márie, spomienka nedeľa:          Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (5. – 11. októbra 2020) Pondelok Neporadza 18.00 Za † František a Anna Peťovskí a synovia Ladislav a Ján Utorok P. Lehota 18.00 Za † Jozef...

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: utorok:           Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok streda:            Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:          Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka piatok:            Sv. anjelov strážcov, spomienka nedeľa:          Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období  ...

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Sv. Matúša, apoštola a evanjelist, sviatok utorok:           Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka streda:            Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka nedeľa:          Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (21. – 27. septembra 2020) Pondelok Neporadza 18.00 Poďakovanie za...