• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Márie Magdalény, sviatok utorok:            Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok štvrtok:            Sv. Jakuba, apoštola, sviatok piatok:             Sv. Joachyma a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka sobota:            Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka nedeľa:            Sedemnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých...

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka streda:             Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, hlavných patrónov diecézy, sviatok nedeľa:            Šestnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (15. – 21. júla 2024) Pondelok Neporadza 1900 Za zdravie a Božie požehnanie...

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok nedeľa:            Pätnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (8. – 14. júla 2024) Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie za úspešnú operáciu Martina a ukončenie štúdia Utorok P. Lehota 1900 Za † Ladislav...

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok streda:             Sv. Tomáša, apoštola, sviatok piatok:             Sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy, slávnosť nedeľa:            Štrnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (1. – 7. júla 2024)...

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť piatok:             Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka sobota:            Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť nedeľa:            Trinásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (24. – 30. júna 2024) Pondelok Neporadza 1900 Za...

Informačný servis nitrianskej diecézy