• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť sobota:            Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:            Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (15. – 21. augusta 2022) Pondelok Neporadza   800 Za † Jozef, Anna, Vilma a...

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Dominika, kňaza, spomienka utorok:            Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok streda:             Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok štvrtok:            Sv. Kláry, panny, spomienka nedeľa:            Dvadsiata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (8. –...

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:            Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka sobota:            Premenenie Pána, sviatok nedeľa:            Devätnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (1. – 7. augusta 2022) Pondelok Neporadza 1900...

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Jakuba, apoštola, sviatok utorok:            Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka streda:             Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka piatok:             Sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka nedeľa:            Osemnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (25. –...

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: piatok:             Sv. Márie Magdalény, sviatok sobota:            Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok nedeľa:            Sedemnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (18. – 24. júla 2022) Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie za dožitých 60 r. života Ladislava Žáčika,...

Informačný servis nitrianskej diecézy