• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy: 32 – Nedeľa C

TRIDSIATA druhÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Sv. Martina z Tuors, biskupa, spomienka utorok:           Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka nedeľa:          Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých omší: (11. – 17. novembra 2019) Pondelok Neporadza 17.00 †...

Farské oznamy: 31 – Nedeľa C

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka sobota:           Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok nedeľa:          Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých omší: (4. – 10. novembra 2019) Pondelok Neporadza 18.00 †...

Farské oznamy: 30 – Nedeľa C

  TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok piatok:            Všetkých svätých, slávnosť sobota:           Spomienka na všetkých verných zosnulých nedeľa:          Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (28. októbra – 3. novembra 2019)...

Farské oznamy: 29 – Nedeľa C

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ MISIJNÁ NEDEĽA   LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:           Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka streda:            Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka štvrtok:          Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka nedeľa:          Tridsiata nedeľa v cezročnom období    ...

Farské oznamy: 28 – Nedeľa C

DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:           Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka štvrtok:          Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka piatok:            Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok nedeľa:          Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých omší:...