• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka streda:             Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:            Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť nedeľa:            Tretia adventná nedeľa   úmysly svätých omší: (5. – 11. decembra 2022) Pondelok Neporadza 1700 Za...

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Sv. Ondreja, apoštola, sviatok sobota:            Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka nedeľa:            Druhá adventná nedeľa   úmysly svätých omší: (28. novembra – 4. decembra 2022) Pondelok P. Lehota 1700 Poďakovanie za dožitých 90. rokov života Františky Mitickej,...

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka utorok:            Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka štvrtok:            Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka piatok:             Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka nedeľa:            Prvá adventná nedeľa   úmysly svätých omší: (21. –...

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka nedeľa:            Tridsiata štvrtá nedeľa v cezr. období – Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme   úmysly svätých omší: (14. – 20. novembra 2022) Pondelok Neporadza 1700 Za † Vladimír Backo Utorok...

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok štvrtok:            Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka piatok:             Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka sobota:            Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka, spomienka nedeľa:            Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší:...

Informačný servis nitrianskej diecézy