Farské oznamy1.adventná nedeľa

Liturgický kalendár

Piatok : Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok.

Nedeľa : 2. Adventná B, detská sv. omša privítame na sv. omši sv. Mikuláša

Sväté omše :

 

 

Pondelok

4.12.

Utorok

5.12.

Streda

6.12.

Štvrtok

7.12.

Piatok

8.12.

 Sobota

  9.12.

Nedeľa

  10.12.

 Dolné  

 Motešice

      18.00      

 

  10.30

 detská

 Horné  

Motešice

       18.00    9.15
Neporadza     18.00          7.30   

 

  

   8.00

Petrova      Lehota            18.00     18.00
Peťovka   

Začíname adventné obdobie. Celý advent spievame Anjel Pána.  Po sv. omšiach je celoslovenská zbierka na charitu.

Tento týždeň v piatok vyspovedám starých a chorých bude to už vianočná spoveď. Prosím nahláste tých, ktorí chodia na spoveď na Vianoce. Tohtoročná svätá spoveď v našej farnosti bude až  18. 12. (pondelok) 2017. Rozpis svätých spovedí v dekanáte nájdete na našej internetovej stránke a nástenke kostola.

Povzbudzujem Vás, aby ste navštívili chrám aj v týždni nie len v nedeľu. Máme sa za čo modliť. Naše rodiny potrebujú modlitbu. V piatok bude stretnutie birmovancov, posledné tohto roku. Zároveň bude aj stretnutie prvoprijimajúcich deti a rodičov. (Bude krátky nácvik na jasličkovú pobožnosť)

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Mária,  František Kučerkoví
Utorok
Streda D. Motešice 18.00 + Rudolf, Otília a dcéra Alžbeta Kubányioví
Štvrtok P. Lehota 18.00 +Jozef, Mária  a syn Rudolf
Piatok Neporadza 7.30 + Vincent, Mária Kopeckí
H. Motešice 18.00 + rodičov a st. rodičov Kolarikových a brat Miroslav
Sobota P. Lehota 18.00 + Vavrinec a Vincencia Laššoví a deti
Nedeľa Neporadza 8.00 + z rodiny Fialovej a Obrancovej
H. Motešice 9.15 + Jozef Pajtinka a brat a rodičia
D. Motešice 10.30 + Mária, Jozef Hlobeňoví, žať a vnuk