• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

19. nedeľa B

   Farské oznamy : 19. nedeľa Liturgický kalendár : Utorok  : Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Streda : NANEBOVZATIE PANNY MARIE, PRIKAZANY SVIATOK  Nedeľa : 20. Nedeľa, 10.30 hod. sv. omša v Neporadzi : Panna Mária Kráľovná.  Sväté omše :...

18. nedeľa B

   Farské oznamy : 18. nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok  : Premenenie Pána, sviatok Streda : Sv. Dominika, kňaza zakladateľa rehole dominikánov Štvrtok  : Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice Patrónky Európy Piatok : Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sobota :...

17. nedeľa B

   Farské oznamy : 17. nedeľa Liturgický kalendár : Utorok : Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza a zakladateľa SJ Streda : Sv. Alfonz Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, zakladateľa CSsR Sobota : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, patróna diecézneho kňazstva. Nedeľa :...

15-16. nedeľa

Farské oznamy  :  15-16.  nedeľa Liturgický kalendár : Utorok  : Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov patrónom našej diecézy Nedeľa : 16. Nedeľa  Pondelok : Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Streda: Sv. Jakuba, apoštola Štvrtok : Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie...