KRST KRISTA PÁNA

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

piatok:             Sv. Antona , opáta, spomienka

nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (13. – 19. januára 2020)

Pondelok Neporadza 14.00 † Ladislav Peťovský (pohrebná)
P. Lehota 17.00 † Michal a Mária Masarikoví a dcéra Mária
Utorok Neporadza 17.00 † Jozef a Júlia Ďurčoví a rodičia
Streda D. Motešice 17.00 † Ján, Augustína, rodičia a deti
Štvrtok Neporadza 17.00 † Emília Matúšová (1)
Piatok H. Motešice 17.00 Za farnosť
Sobota P. Lehota 17.00 † Štefan a Anna Imrichoví a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 † Cecília Ďurinová
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 70 r. života Jozefa s prosbou o Božie požehnanie pre rodinu
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 93 r. života Márie Fortunovej

 

  1. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba v kostoloch, ale aj v domácnostiach môže zostať až do 2. februára – sviatku Obetovania Pána.
  2. Od soboty 18. do 25 januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  3. Na budúcu nedeľu po sv. omši v Dolných Motešiciach bude krátke (organizačné) stretnutie rodičov a detí, ktoré v tomto roku majú pristúpiť k sviatosti Eucharistie.