Farské oznamy

 1. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár:

Nedeľa : 2. Pôstna nedeľa, detská sv. omša.

Sväté omše

 

 

Pondelok

6.3.

Utorok

7.3.

Streda

8.3.

Štvrtok

9.3.

Piatok

10.3.

 Sobota

  11.3.

Nedeľa

  12.3.

 Dolné  

 Motešice

     18.00        10.30

Detská

 Horné  

Motešice

     

   18.00

Krížová cesta

     9.15
Neporadza     18.00          7.30           8.00
Petrova      Lehota        18.00           11.45

Krížová cesta

Peťovka  

Dnes je celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Všetkým dobrodincom PBZ.

Vstúpili sme do pôstneho obdobia, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Ponúkam duchovné rozhovory na dohodu, hlbšie spovede.

V piatok bude prvé povinné stretnutie všetkých birmovancov v HM o 18. 00 hod. Tí, ktorí ešte nepriniesli prihlášky, nech ich prinesú.

Púť do Medžugoria : autobus je už plný. Termín je : od nedele 20 augusta odchod a príchod nedeľu 27. August. 2017. Cena je 220 Euro v cene je : cestovné+ poistné, 5 nocí v Medžugorí a raňajky a obedy, vstup na vodopády Kravice a 3 x more.

Krížové cesty v našej farnosti budú takto: každý piatok celofarská  v HM a po nedeliach sa budú striedať v jednotlivých dedinách. V piatky budú sv. omše bez kázne.

Úmysly svätých omší:

Pondelok Neporadza 18.00 + z rodiny Svitekovej
 

Utorok

 

P. Lehota

 

18.00

 

+ Emília a František Hoštákoví

 

Streda

 

D. Motešice

 

18.00

 

Za farnosť

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

7.30

 

+ Anna a Ján Lacoví a rodičia

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

+ Karol Kiška a Vincencia Ďurmeková

Sobota P. Lehota
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

+ Štefan Ďurčo a rodičia

 

H. Motešice

 

9.15

 

+ Vincent a Jozefína Kobydoví a deti

 

D. Motešice

 

10.30

 

+ Jozef Matúš 10. výročie

 

P. Lehota

 

11.45

 

+ Ondrej Repár a rodičia