Farské oznamy : 11. nedeľa

Liturgický kalendár :

Štvrtok  : Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka

Nedeľa : Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť, zbierka na dobročinné diela svätého otca.

Sväté omše :

 

 

Pondelok

18.6.

Utorok

19.6.

Streda

20.6.

Štvrtok

21.6.

Piatok

22.6.

 Sobota

   23.6.

Nedeľa

   24.6.

 Dolné  

 Motešice

         18.00  

  10.30

 Horné  

Motešice

        18.00

Adorácia

   9.15
Neporadza   18.00       7.30           8.00
Petrova      Lehota         18.00     18.00  
Peťovka     


Pondelok, utorok, streda budem v dopoludňajších hodinách na formácii v Nitre.

V piatok je adorácia v HM. Pri adorácii sa modlíme za uzdravenie, oslobodenie a požehnanie našich rodín. Pri piatkovej adorácii sa budeme modliť modlitby otcov a matiek.

Dňa 30 júna o 15.00 hod. v Dolných Motešiciach prijmú sv. manželstva: Peter Fujaš, syn Petra a Marty r. Moškovej a Lucia Ferenčíková, dcéra Ladislava a Evy r. Kováčovej.

Aliancia za rodinu nám poslala oznam ohľadom organizovania 7. ročníka pochodu „Hrdí na rodinu“, ktorý sa uskutoční 14. júla 2018 v Bratislave.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + z rodiny Laššovej a Hromníkovej
Utorok P. Lehota  18.00 + Jaroslav, Mária a vnuk Martin
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 + František Kašička
Piatok H. Motešice 18.00 + Žofia Hrabalová a vnučka Katka
Sobota P. Lehota 18.00 + Anton, Miroslav Laššoví
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 70 rokov života a 50 rokov manželstva.   
H. Motešice 9.15 + Pavol, Helena, Vojtech Smolkoví a rodičia
D. Motešice 10.30 + Jozef, Mária Hlobeňoví