Farské oznamy : 12. nedeľa (Narodenie Sv. Jána Krstiteľa)

Liturgický kalendár :

Štvrtok  : Sv. Ireneja, biskupa, mučeníka

Piatok : Sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov, slávnosť

Nedeľa : 13. Nedeľa 

Sväté omše :

 

 

Pondelok

25.6.

Utorok

26.6.

Streda

27.6.

Štvrtok

28.6.

Piatok

29.6.

 Sobota

   30.6.

Nedeľa

   1.7

 Dolné  

 Motešice

         18.00   18.00  

  10.30

 Horné  

Motešice

   15.00

pohrebná

        9.15
Neporadza   18.00         7.30       8.00
Petrova      Lehota           18.00   18.00  
Peťovka     

Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. otca.

V piatok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše budú takto vo štvrtok s platnosťou v PL o 18.00 a piatok N ráno 7.30 a v DM o 18.00 hod. Adorácia nebude. Avšak v nedeľu je výročná poklona v našej farnosti. Po sv. omši o 10. 30 bude poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou.

Aliancia za rodinu nám poslala oznam ohľadom organizovania 7. ročníka pochodu „Hrdí na rodinu“, ktorý sa uskutoční 14. júla 2018 v Bratislave.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + rodičia Rehákoví a deti
Utorok H. Motešice 15.00 Pohrebná Jana Selová
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok P. Lehota 18.00 Za obrátenie
Piatok Neporadza 7.30 + Peter, Pavol Richtarechoví
D. Motešice 18.00 +10 výročie Stanislav Laco
Sobota P. Lehota 18.00 + Alojz Makiš a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 + Alojz, Rozália Richterechoví    
H. Motešice 9.15 + Peter
D. Motešice 10.30 + Anton, Margita Galoví a syn Viliam