Farské oznamy : 13. nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok : Návšteva Panny Márie, sviatok

Utorok : Sv. Tomáša, apoštola

Štvrtok  : SV. CYRILA A METODA SLOVANSKYCH VIEROZVESTOV, slávnosť 

Nedeľa : 14. Nedeľa 

Sväté omše :

 

 

Pondelok

2.7.

Utorok

3.7.

Streda

4.7.

Štvrtok

5.7.

Piatok

6.7.

 Sobota

   7.7.

Nedeľa

  8.7.

 Dolné  

 Motešice

           10.00    

  10.30

 Horné  

Motešice

         18.00

adorácia

   9.15
Neporadza   18.00

Večeradlo s PM

      8.00       8.00
Petrova      Lehota         18.00   18.00  
Peťovka   17.00   

 Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať budem ako vždy hodinu pred večernou sv. omšou. Starých a chorých vyspovedám v piatok od 9.00 hod.

 V pondelok je sviatok Panny Márie, pred sv. omšou sa budeme spoločne modliť večeradlo. Preto spovedať budem od 16.45 do 17.30. Ostatných vyspovedám po sv. omši, alebo vo štvrtok ráno pred sv. omšou. V DM budem spovedať vo štvrtok od 9.00 do 9.50 v kostole.

 Vo štvrtok je slávnosť svätých Cyrila a Metoda, našich slovanských vierozvestov. Keďže je štátny sviatok omše budú takto: No 8.00 a  DM o 10.0 0 hod.

 V piatok je adorácia v HM, ale celé prázdniny bude tichá.

 Dňa 25.8. vo farskom kostole v Motešiciach prijmú sv. manželstva Anton Páleník, syn Antona a Anny r. Richtarechovej z Peťovky a Michaela Hlavinová, dcéra Mariana a Zuzany r. Koštálovej z Peťovky.

 Máme čas dovoleniek. Prajem Vám veľa oddychu a šťastnú cestu na dovolenku a aj šťastný návrat.

 Aliancia za rodinu nám poslala oznam ohľadom organizovania 7. ročníka pochodu „Hrdí na rodinu“, ktorý sa uskutoční 14. júla 2018 v Bratislave.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Juliana, Peter Miklosoví a + z r. Miklosovej a Kobydovej
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice Za farnosť
Štvrtok Neporadza 8.00 + Rudolf, Amália Laššoví a syn Jozef
D. Motešice 10.00 +Ján, Margita a syn Štefan
Piatok H. Motešice 18.00 Za B požehnanie a ochranu PM pre Janku a Mareka
Sobota Peťovka 17.00 + z r. Mitickej
P. Lehota 18.00 + z r. Krkoškovej
Nedeľa Neporadza 8.00 + Milan, Alžbeta, Pavol a rodičia   
H. Motešice 9.15 + Ján, Viktória Benčoví a ich deti Jozef, Mária, Irena a Anna
D. Motešice 10.30 + Anna a Alexander Scheeroví a dcéra Lýdia