Farské oznamy : 14. nedeľa

Liturgický kalendár :

Streda : Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy, sviatok

Nedeľa : 15. Nedeľa 

 Sväté omše :

 

 

Pondelok

9.7.

Utorok

10.7.

Streda

11.7.

Štvrtok

12.7.

Piatok

13.7.

 Sobota

   14.7.

Nedeľa

  15.7.

 Dolné  

 Motešice

           18.00    

  10.30

 Horné  

Motešice

         18.00

Adorácia chvály

   9.15
Neporadza   18.00       7.30       8.00
Petrova      Lehota         18.00   18.00  
Peťovka     

 Dňa 25.8. vo farskom kostole v Motešiciach prijmú sv. manželstva Anton Páleník, syn Antona a Anny r. Richtarechovej z Peťovky a Michaela Hlavinová, dcéra Mariana a Zuzany r. Koštálovej z Peťovky.

 Napriek tomu, že sú prázdniny, tak v piatok, keďže  na fare bude krátky kurz animátorskej školy, tak večer v HM bude sv. omša, adorácia a modlitba chvál, ktorú budú hrať mladí.  Ste všetci pozvaní.

 Máme čas dovoleniek. Prajem Vám veľa oddychu a šťastnú cestu na dovolenku a aj šťastný návrat.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Milan, Jolana Beňoví  
Utorok P. Lehota 18.00 + Vendelín, Pavol a Alžbeta
Streda D. Motešice 18.00 Za BP a uzdravenie Jaroslava
Štvrtok Neporadza 7.30 + Rudolf, Helena Backoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Karol, Albertína Púčikoví a synovia Augustín a Ľudovit
Sobota P. Lehota 18.00 +Štefan, Júlia a Juliana
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 92. Rokov života Emílie Kopeckej   
H. Motešice 9.15 + Emil a Margita Čahojoví a dcéra Daniela
D. Motešice 10.30 + Albín Laššo, dcéra Viera a st. rodičov z oboch strán.