Farské oznamy15 -16. Nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok : Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Sobota: Sv. Mária Magdaléna, sviatok

Utorok : Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Streda: Sv. Joachimaa Anny, rodičov PM, spomienka

Štvrtok : Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Sobota : Sv. Marty, spomienka

Sväté omše

 

 

Pondelok

17.7.

24.7.

Utorok

18.7.

25.7.

Streda

19.7.

26.7.

Štvrtok

20.7.

27.7

Piatok

21.7.

28.7.

 Sobota

   22.7.

   29.7.

Nedeľa

  23.7.

  30.7.

 Dolné  

 Motešice

             10.30

  10.30

 Horné  

Motešice

     9.15

   9.15

Neporadza     18.00

      –

   7.30

   –

     19.00

  19.00

   

  

      8.00

   8.00

Petrova      Lehota   19.00

  19.00

          18.00

  18.00

  
Peťovka   

V pondelok odchádzam na dovolenku. Vrátim sa 28.7.2017  v piatok vo večerných hodinách. Zastupovať ma bude vdp. Ján Hrabovský, farár z Bobota. V prípade pohrebu volajte farský úrad Bobot.

Tel. číslo: 65 94 840 alebo mobil : 0914 27 30 09.        

Sv. omše budú : v N tento týždeň v pondelok o 18.00 hod a utorok ráno o 7.30 hod. ktoré bude slúžiť P. Jozef Kyselica SJ.  Vo štvrtok o19.00 hod.

V PL v urorok o 19.00 hod.

Ďalší týždeň : Utorok o 19.00 hod. PL

                            Štvrtok o 19.00 hod v N.

V sobotu a nedeľu sú sväté omše nezmenenom čase, tak ako bývajú.

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 + výročná Terézia Belščáková
Utorok Neporadza 7.30 Na úmysel celebranta
P. Lehota 19.00

19.00

+ Katarína, Ján a deti

Za pokoj v srdci

Streda D. Motešice
Štvrtok Neporadza 19.00

19.00

+ Jozef Šimko a Milan Hlobeň

+ Katarína, Imrich a dcéra Mária

Piatok H. Motešice
Sobota P. Lehota 18.00

18.00

Poďakovanie za 60 rokov života a prosba o BP

+Júlia, Alojz a syn Alojz Laššoví

Nedeľa Neporadza 8.00

8.00

Poďakovanie za 91 rokov života Otília Šimková

+Milan Richtarech ,rodičia a súrodenci

H. Motešice 9.15

9.15

 Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o BP rodiny Rydziovej

+ Alessio

D. Motešice 10.30

10.30

+ Jozef Hučin

+ František a Alžbeta Matlovičoví