Farské oznamy : 19. nedeľa A

Liturgický kalendár

Pondelok : Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka , spomienka

Utorok : NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok

Nedeľa : 20. A

Sväté omše :

 

 

Pondelok

14.8.

Utorok

15.8.

Streda

16.8.

Štvrtok

17.8.

Piatok

18.8.

 Sobota

   19.8.

Nedeľa

  20.8.

 Dolné  

 Motešice

   18.00               8.00
 Horné  

Motešice

   18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    

   18.00

     

 18.00

 

  7.30

   

  

     

   10.30

Petrova      Lehota         8.00           18.00   
Peťovka   

V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú takto : V pondelok večer s platnosťou N o 18.00 hod. a v utorok PL 8.00 a DM 18.00 hod.

V piatok bude adorácia, modlíme sa za pokoj, rodiny, uzdravenie, oslobodenie a prednášame Pánovi rôzne úmysly. Máme sa začo modliť! Či nemáme? Chceme pokoj v rodine?

Prosím Vás, nájdite si čas na návštevu chrámu aj počas týždňa. Mnohí máte na prázdninách deti, ktoré možno cez rok do kostola nechodia, zoberte ich na svätú omšu, do kostola.

Na budúcu nedeľu budú zmenené časy svätých omší, nakoľko sú v N hody. Teda v DM bude ráno o 8.00 hod. a v N o 10.30 hod.      

Na budúcu nedeľu odchádzame na púť spojenú s oddychom pri mori do Medžugoria. Autobus bude pristavený na zástavke v HM o 16.00 hod.

Sviatosť manželstva dňa 8.9. 2017 v kostole v DM prijmú : Ľubomír Stieranka, syn Ľubomíra a Eleny r. Fialkovej z HM a Zuzana Hrušková, dcéra + Františka a Viery r. Smolkovej z HM.

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 + Albín Tunega a rodičia
Utorok P. Lehota  8.00 Za zdravie a BP pre rodinu Mitickú
D. Motešice 18.00 + Albín Laššo a dcéra Vierka a st. rodičia Lacoví a Laššoví
Streda Neporadza 18.00  Za zdravie a BP a ochranu PM pre rodinu Žačikovú
Štvrtok Neporadza 7.30 + Branislav Kuma
Piatok H. Motešice 18.00 + rodičia Hederoví a Gecioví
Sobota P. Lehota 18.00 + Anton Hošták a syn Anton
Nedeľa Neporadza 10.30 + Peter Richtárech
H. Motešice 9.15  + Jozef Lacík a Hedviga a rodičia z oboch strán
D. Motešice 8.00 Za zdravie a BP pre rodinu