Farské oznamy

  1. nedeľa C

 

Liturgický kalendár:

Pondelok:      Sv. Márie Magdalény, sviatok

Utorok:          Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Streda:           Sv. ŠArbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:          Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Piatok:           Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Sobota:           Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Nedeľa:          Sedemnásta nedeľa C

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

22.7.

Utorok

23.7.

Streda

24.7.

Štvrtok

25.7.

Piatok

26.7.

Sobota

27.7.

Nedeľa

28.7.

Dolné    

Motešice

      18.00       10.30
Horné    

Motešice

            18.00     9.15
Neporadza        18.00          18.00      8.00
Petrova     Lehota    18.00      18.00  
Peťovka     

 

V piatok 26. júla po večernej sv. omši v Horných Motešiciach bude stretnutie pútnikov do Medžugoria s vdp. Kuklom (nahlasovanie osobných údajov a poplatok 220,- €).

 

úmysly svätých omší: (22. – 28. júla 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Dominik a Anna Laššoví a Vladimír Gorný
Utorok P. Lehota 18.00 † Štefan a Anna Imrichoví
Streda D. Motešice 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu Rehákovú
Štvrtok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 93. r. života Emílie Kopeckej a prosba o Božiu pomoc a ochranu P. Márie
Piatok H. Motešice 18.00 † Vilma Žofčíková a rodičia z oboch strán
Sobota P. Lehota 18.00 Za zdravie Kamila s rodinou a babky Heleny
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Janku a ochranu P. Márie
H. Motešice 9.15 Za Božiu pomoc pre rodinu Beňovú
D. Motešice 10.30 Za farnosť