Farské oznamy : 17. Nedeľa  A

Liturgický kalendár

Pondelok : Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza a zakladateľa SJ, spomienka

Utorok : Sv. Alfonz Mária de Liguori, zakladateľ CSsR, spomienka

piatok: Sv. Jána Mária Vianneya, kňaza, spomienka

Nedeľa : Premenenie Pána  A

Sväté omše : 

 

 

Pondelok

31.7.

Utorok

1.8.

Streda

2.8.

Štvrtok

3.8.

Piatok

4.8.

 Sobota

   5.8.

Nedeľa

   6.8.

 Dolné  

 Motešice

    18.00         10.30
 Horné  

Motešice

   18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    

    18.00

     7.30    

  

     

   8.00

Petrova      Lehota   18.00           18.00   
Peťovka    17.00

 Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám, ako vždy hodinu pre večernými sv. omšami. Starých a chorých vyspovedám  v piatok od 9. 00 hod.

V piatok HM bude adorácia, modlíme sa za pokoj, rodiny, uzdravenie, oslobodenie a prednášame Pánovi rôzne úmysly. Po adorácii v HM budem vyberať druhú časť financií do Medžugoria a všetky potrebné údaje ktoré budeme potrebovať.

V sobotu 19. August 2017 o 14.30 sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom : Hrdí na rodinu. Ide o 6. Ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu : Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo.  

Na autobusovej zástavke v HM sú vyvesené aj rozličné púte z nášho okolia.

 Úmysly svätých omší : 

Pondelok Neporadza 18.00 + Dominik a Gabriela Macúchoví a dcéra Drahomíra
Utorok P. Lehota 18.00 Za požehnanie
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pre rodinu Lacovú
Piatok H. Motešice 18.00 + Bartolomej, Margita Gulejoví
Sobota Peťovka 17.00 + František, Emília Matušekoví
P. Lehota 18.00 + Štefánia a Michal Blahoví
Nedeľa Neporadza 8.00 + Ľudovit Bačik
H. Motešice 9.15 + Anton, Gabriela Hučikoví a František a Júlia Lacíkoví
D. Motešice 10.30 + Anton, Mária Flochoví a syn Anton