Farské oznamy :  2. nedeľa B

Liturgický kalendár :

Streda : Sv. Antona, opáta, spomienka

Nedeľa : 3 Nedeľa  

Sväté omše :

 

 

Pondelok

15.1.

Utorok

16.1.

Streda

17.1.

Štvrtok

18.1.

Piatok

19.1.

 Sobota

  20.1.

Nedeľa

  21.1.

 Dolné  

 Motešice

   18.00      

 

    10.30
 Horné  

Motešice

         18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18. 00   7.30          

   8.00

Petrova      Lehota       18.00     18.00
Peťovka   

 Ak má niekto záujem o Púť do Medžugoria : odchod 20. augusta (pondelok) a príchod 27. Augusta (pondelok) 2018. 5 noci v Medžugorí.

 V piatok bude stretnutie prvoprijimajúcich deti a rodičov.  o 18. 00 hod. (svätá omša, adorácia a krátke stretko). Deti si vyberú oblečenie.  V piatok je celo farská adorácia, kde sa modlíme za potreby farnosti, rodín, manželstiev, mladých, za uzdravenia, oslobodenia, požehnania. Všetci ste pozvaní.

 Návšteva chrámu cez týždeň. Spoločná modlitba má veľkú silu vo vyprosení mnohých potrieb. Zvlášť svätá omša má veľkú moc. V nej sa uskutočňuje to najsvätejšie čo máme. Živý Boh prichádza skrze Božie slovo a na oltári sa uskutočňuje naša spása. V prijímaní dostávame veľkú milosť a veľký dar. Povzbudzujem Vás, na účasť na svätých omšiach  aj v týždni.

 „Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Jozef, Alojzia Beňoví a synovia
Utorok P. Lehota 18.00 + Alojz, Magdaléna Matúšoví
Streda D. Motešice 18.00 + Karol, Albertina Púčikoví a rodičia
Štvrtok Neporadza 7.30 + z rodiny Richtarechovej a Gabrišovej
Piatok H. Motešice 18.00 + Ľuboš
Sobota P. Lehota 18.00 + Ľudovít Blaho a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 + Anton Max
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 80 rokov života a ochrany PM a BP
D. Motešice 10.30 + Mária Barinec a syn Jaroslav