Farské oznamy :  7.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok : Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda : Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Nedeľa : Nedeľa zoslania Ducha Svätého. 

Sväté omše :

 

 

Pondelok

14.5.

Utorok

15.5.

Streda

16.5.

Štvrtok

17.5.

Piatok

18.5.

 Sobota

   19.5.

Nedeľa

    20.5.

 Dolné  

 Motešice

      18.00 15.00

sobášna

 

  10.30

 Horné  

Motešice

        18.00

Modlitba chvál

16.00

sobášna

   9.15
Neporadza   17.30 večeradlo PM   7.30           8.00
Petrova      Lehota       18.00       18.00   
Peťovka     

 V pondelok bude v Neporadzi o 17.30 večeradlo s Pannou Máriou. Od pondelka budem zapisovať na sv. omše na druhý polrok teda od júla do konca roka.

 V pondelok bude HM o 19.15 hod. v kultúrnom dome stretnutie prvoprijimajúcich detí.

 V stredu je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kaplnka v DM je zasvätená tomuto svätcovi. Pred sv. omšou bude krátka pobožnosť ku Jánovi Nepomuckému.

 V piatok je celo-farská adorácia v H. Motešiciach. Modlíme sa za pokoj a požehnanie našich rodín. Zároveň po sv. omši je spoločná modlitba chvál. Modlitbu chvál bude viesť spoločenstvo z Topoľčian.

Dňa 2.6.2018 vo farskom kostole prijmú sv. manželstva : Tibor Brigand, syn Tibora a Dagmary r. Hučinovej a Nikola Bérešová, dcéra Bohuslava a Renáty r. Kucharčíkovej.

Dňa 9.6.2018 vo farskom kostole prijmú sv. manželstva Miloš Obranec syn Milana a Dariny r. Laššovej a Miroslava Schurgerová, dcéra Miroslava a Daniely r. Rydziovej.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 65 rokov života
Utorok P. Lehota  18.00 + Ján, Júlia a syn Milan
Streda D. Motešice 18.00 + Anton, Rozália Beňoví a ich vnuci
Štvrtok Neporadza 7.30 + Irena, Anton Múdry a rodičia Múdry a Országoví
Piatok H. Motešice 18.00 Za farnosť
Sobota D. Motešice 15.00 Sobášna Dovičinová
H. Motešice 16.00 Sobášna Strempeková
P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Laššovú
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o BP a PM
H. Motešice 9.15 + Ján, Helena Smolkoví, Sidónia a Ľudmila
D. Motešice 10.30 +Alojz, Marta Plesloví