Farské oznamy : 9. nedeľa

Liturgický kalendár :

Piatok  : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť sviatok.

Sobota : Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Nedeľa : 10. Nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

4.6.

Utorok

5.6.

Streda

6.6.

Štvrtok

7.6.

Piatok

8.6.

 Sobota

   9..6.

Nedeľa

  10.6.

 Dolné  

 Motešice

         18.00  15.00   sobáš  

  10.30

 Horné  

Motešice

        18.00

Adorácia

   9.15
Neporadza   18.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota         18.00     18.00  
Peťovka     

 V piatok je sviatok Božského Srdca Ježišovho. Svätá omša bude v HM o 18. 00 po nej adorácia. Pri adorácii sa budeme modliť za farnosť o dar viery pre všetkých obyvateľov našej farnosti.

 Na nedeľných svätých omšiach o 8.00 hod v Neporadzi a 10.30 vo farskom kostole Dolných Motešiciach,  budú si pripomínať rodáci z Neporadze P. Jozef Kyselica (45. Výročie kňazstva ) a Jaroslav Ondráš (25. Výročie kňazstva.

 Detská svätá omša bude 17.6. 2018 vo farskom kostole.

 Farský úrad v Trenčíne na Juhu informuje že: Sv. manželstva chcú prijať : Martin Valašík syn +Vladimíra a Ireny r. Kaducovej a Eva Szalayová, dcéra Jozefa Szalaya a + Daniely r. Čahojovej

 Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Jozef, Antónia Richtarechoví a deti
Utorok P. Lehota  18.00 + František, Katarína Donkoví a rodičia
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 + Ján, Justína Bačikoví a deti
Piatok H. Motešice 18.00 + Rudolf a Vilma
Sobota P. Lehota 18.00 + za duše v očistci
Nedeľa Neporadza 8.00 + Jozef Šimko a rodičia 
H. Motešice 9.15 + Albert, Sidónia Mitickí
D. Motešice 10.30 + Rudolf a Helena Backoví