Farské oznamy  : 10. nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok : Sv. Barnabáša, apoštola

Streda : Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 11. Nedeľa

 Sväté omše :

 

 

Pondelok

11.6.

Utorok

12.6.

Streda

13.6.

Štvrtok

14.6.

Piatok

15.6.

 Sobota

   16.6.

Nedeľa

  17.6.

 Dolné  

 Motešice

         18.00  

  10.30

Detská

 Horné  

Motešice

        18.00

Adorácia

chvály

   9.15
Neporadza       18.30   7.30           8.00
Petrova      Lehota         17.30     18.00  
Peťovka     

 V pondelok sv. omša v Neporadzi nebude, bude v utorok o 18. 30 hod. 

 V piatok je adorácia v HM a zároveň po adorácii bude modlitba chvál, ktorú bude viesť spoločenstvo zo Šaštína. Zakladateľ spoločenstva Samuel Brečka predstaví toto hnutie Modlitieb za kňazov. Spoločenstvo vzniklo ako malé spoločenstvo v roku 20008 s túžbou modliť sa za kňazov na SVK. Pozývam na stretnutie všetkých farníkov, zvlášť birmovancov, ale všetkých ľudí ktorí sa chcú spoločne modliť.

 V nedeľu bude detská sv. omša vo farskom kostole v Dolných Motešiciach. Deti z detského domova nám poslali poďakovanie za dary, ktoré sme im poslali.

 Farský úrad v Trenčíne na Juhu informuje že: Sv. manželstva chcú prijať : Martin Valašík syn +Vladimíra a Ireny r. Kaducovej a Eva Szalayová, dcéra Jozefa Szalaya a + Daniely r. Čahojovej

 Dňa 30 júna o 15.00 hod. v Dolných Motešiciach prijmú sv. manželstva: Peter Fujaš, syn Petra a Marty r. Moškovej a Lucia Ferenčíková, dcéra Ladislava a Evy r. Kováčovej.

 Aliancia za rodinu nám poslala oznam ohľadom organizovania 7. ročníka pochodu „Hrdí na rodinu“, ktorý sa uskutoční 14. júla 2018 v Bratislave.

 V Nitre v Misijnom dome na Kalvárii sa dňa 18. júna (v pondelok) o 18.00 hod. uskutoční stretnutie slobodných (od 27 do 40 roku života),  ktorí by si chceli nájsť kresťanského partnera.

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza
Utorok P. Lehota  17.30 + Štefan, Cecília Blahoví
Neporadza 18.30 + mama Marcela a jej rodičia a teta
Streda D. Motešice 18.00 + Anton, Irena Múdry
Štvrtok Neporadza 7.30 Za farnosť
Piatok H. Motešice 18.00 + Róbert, Františka Hučínoví
Sobota P. Lehota 18.00 + František, Štefánia Tobolkoví a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 + výročná Milan Richtarech 
H. Motešice 9.15 + Ivan Dovičin 20. výročie
D. Motešice 10.30 + Adalbert Kopecký a rodičia