Farské oznamy

2.pôstna nedeľa

Liturgický kalendár:

Nedeľa : 3. Pôstna nedeľa,

Sväté omše

 

 

Pondelok

13.3.

Utorok

14.3.

Streda

15.3.

Štvrtok

16.3.

Piatok

17.3.

 Sobota

  18.3.

Nedeľa

  19.3.

 Dolné  

 Motešice

     18.00

pomazanie

       10.30
 Horné  

Motešice

       

   18.00

Kríž. cesta

pomazanie

     9.15
Neporadza     18.00

pomazanie

         7.30           8.00
Petrova      Lehota        18.00

pomazanie

        18.00  
Peťovka  

Tento týždeň budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Pomazanie môže prijať každý nad 60 rokov života a mladší ten, kto je chorý, alebo pred operáciou.

V pondelok sa v Neporadzi pred sv. omšou pomodlíme večeradlo s Pannou Máriou. Zač. 17.30 hod.

Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Ponúkam duchovné rozhovory na dohodu, hlbšie spovede.

Púť do Medžugoria : autobus je už plný. Termín je : od nedele 20 augusta odchod a príchod nedeľu 27. August. 2017. Cena je 220 Euro v cene je : cestovné+ poistné, 5 nocí v Medžugorí a raňajky a obedy, vstup na vodopády Kravice a 3 x more.

Krížové cesty v našej farnosti budú takto: každý piatok celofarská  v HM a po nedeliach sa budú striedať v jednotlivých dedinách. V piatky budú sv. omše bez kázne.

Začala sa príprava na sviatosť birmovania. Prosím ružencové spoločenstvá, aby zaradili prosbu aj za birmovancov do svojich modlitieb.      

Spoločná svätá spoveď v našej farnosti bude na prvý piatok v mesiaci apríl, teda 7. Apríla 2017.

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie, pokoj a obrátenie  v rodine a ochranu PM
 

Utorok

 

P. Lehota

 

18.00

 

Za farnosť

 

Streda

 

D. Motešice

 

18.00

 

+ za krstných rodičov  

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

7.30

 

+ Ján Guzoň

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

+ Ladislav a Jolana

Sobota P. Lehota 18.00 Za oslobodenie Romany
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

+ Tomáš, Peter Kopecký

 

H. Motešice

 

9.15

 

+ Jozef Hučin a syn Jozef

 

D. Motešice

 

10.30

 

+ Eduard a Ema Kopeckí a + z rodiny Kopeckej