Farské oznamy    2.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok : Zvestovanie Pána, slávnosť

Streda : S. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa : 3.Veľkonočná nedeľa

 Sväté omše :

 

 

Pondelok

9.4.

Utorok

10.4.

Streda

11.4.

Štvrtok

12.4.

Piatok

13.4.

 Sobota

   14.4.

Nedeľa

  15.4.

 Dolné  

 Motešice

       18.00      

  10.30

detská

 Horné  

Motešice

      18.00

adorácia

   9.15
Neporadza     8.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota      18.00     18.00   
Peťovka   

Celé veľkonočné obdobie sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa nebies Kráľovná….

 Nakoľko idú dôchodcovia v pondelok poobede do divadla. Svätá omša bude v pondelok ráno o 8.00 hod.

 V piatok bude veľkonočná adorácia v HM a zároveň bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov.

 Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša. Zároveň bude ušetrená zbierka sladkostí.

 Ohlášky: Dňa 28.4. 2018 v farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva : Mário Žáček, z HM  syn Pavla a Beaty r. Pálešovej a Linda Jánošíková z HM dcéra Ladislava a Jany r. Janošíkovej.

 Dňa 5. 5. 2018 vo farskom kostole DM prijmú sv. manželstva: Jan Palarik z BN syn Jozefa a Oľgy r. Vrbovskej a Monika Margolienová z Ruskoviec, dcéra Františka a Márie r. Richtarechovej.                                      

 Dňa 19.5. 2018 v kaplnke v HM prijmú sv. manželstva Branislav Podolák z Dolnej Súče, syn Jozefa a Antónie r. Trnkovej a Monika Strempeková z HM, dcéra Milana a Žanety r. Lacíkovej

 Dňa 19.5. 2018 vo farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva Miroslav Eliáš, syn Emila a Viery r. Maniakovej a Denisy Dovičinovej, dcéra Jozefa a Ľubici r. Považanovej.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 8.00 + z rodiny Pichlerovej a Richtarechovej
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Košútovú
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pre rodinu Kopeckú a Malaskovú
Piatok H. Motešice 18.00 + Michal Kralik a rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 + Anna, Štefan Imrichoví
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a BP pre rodinu Jakalovú a Lobotkovú
H. Motešice 9.15 + Ľudovít Putera
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 70 rokov života manžela