Farské oznamy

2.Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár:

Utorok : Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa : 3. Veľkonočná nedeľa

Sväté omše

 

 

Pondelok

24.4.

Utorok

25.4.

Streda

26.4.

Štvrtok

20.4.

Piatok

28.4.

 Sobota

  29.4.

Nedeľa

   30.4.

 Dolné  

 Motešice

     7.30          10.30
 Horné  

Motešice

         

   18.00

adorácia

     9.15
Neporadza    

    18.00

    

  18.00

         

   8.00

Petrova      Lehota    18.00         18.00  
Peťovka

Celé veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme : Raduj sa nebies kráľovná…..

Vo veľkonočnom období Vás osobitne pozývam, aby ste Pána Ježiša vo svätom prijímaní prijímali čo najčastejšie.

Piatok bude veľkonočná farská adorácia. Modlíme sa za naše rodiny, za požehnanie, uzdravenie a oslobodenie. Tento piatok pri adorácii budeme sa modliť modlitby matiek a otcov.  Klaňať sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti je veľká milosť. Pri adoráciách spievame piesne chvál, ktoré nás uvádzajú do modlitby a otvorenosti voči Božiemu hlasu v nás. Znova môžete písať svoje prosby, ktoré budeme predkladať Pánovi v modlitbe. V adorácii môžeme prosiť o požehnanie rodín, o dary, modlitbu, o uzdravenia fyzické, duševné, duchovné, o oslobodenie z rôznych závislostí : od alkoholu, drog, zviazaností…..

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza  18.00 + z rodiny Jánošíkovej a Ďurechovej
 

Utorok

 

P. Lehota

 

18.00

 

Poďakovanie za 40 rokov života Andrey a prosba o BP

 

Streda

 

D. Motešice

 

7.30

 

+ manželia Kalvastroví    a synov Alfréda a Miroslava

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

18.00

 

+ z rodiny Rehákovej, Tunegovej a Jakubíkovej

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

+ Štefan Jando a rodičia z oboch strán

Sobota P. Lehota 18.00 + Amália a Jozef Pšenákoví a syn Ladislav
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

+ Jolana a Milan Beňoví

 

H. Motešice

 

9.15

 

+ Štefan Dovičin, brat Ján a rodičia

 

D. Motešice

 

10.30

 

+ Mária a Ľudovit Kopeckí a rodičia Kopeckí a Benčoví