Farské oznamy : 26. nedeľa A,

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätých anjelov strážcov, spomienka

Streda: Sv. Františka Assiského, spomienka

Sobota : Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa : 27. A

Sväté omše :

 

 

Pondelok

2.10.

Utorok

3.10.

Streda

4.10.

Štvrtok

5.10.

Piatok

6.10.

 Sobota

  7.10.

Nedeľa

   8.10.

 Dolné  

 Motešice

       18.00      

 

  15.00

sobášna

  9.15
 Horné  

Motešice

        

   18.00

adorácia

   19.00   
Neporadza     18.00      

 

  7.30       

 

  

   8.00

Petrova      Lehota        18.00       18.00   
Peťovka      10.30

  hodová

Začíname mesiac október, ktorý je mesiacom sv. ruženca. Pred každou sv. omšou sa v našich kostoloch modlíme sv. ruženec. Prosím Vás,  nájdite si čas na modlitbu sv. ruženca, ktorý má veľkú moc v duchovnom boji a v duchovnom raste. Ukončenie Mariánskeho roku spojenú s večeradlom bude v našej farnosti v piatok 13. Októbra o 17.30 zač. v HM .

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám hodinu pred večernými sv. omšami. Starých a chorých v piatok od 9.00 hod.

V piatok adorácia v HM spojená s klaňaním sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti. Modlíme sa za pokoj, uzdravenie, oslobodenia a požehnanie našich rodín.

V nedeľu budú zmenené časy sv. omší N 8.00; DM 9.15; Peťovka 10.30 hod. Sobotu budú sv. omše v PL o 18.00 hod. a  HM o 19.00 hod.

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 +Albert Richtarech a synovia Ján a František a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 Za oslobodenie Romany
Streda D. Motešice 18.00 Poďakovanie za dožitých 50 rokov života Pavla a prosba o BP
Štvrtok Neporadza 7.30 +Jozef Pristach a rodičia
Piatok H. Motešice 18.00 + Pavol, Helena Smolkoví a rodičia
Sobota D. Motešice 15.00 Sobášna:  Za požehnanie Jozef Dlábik a Pavla Matúšová
P. Lehota 18.00 + výročná Vendelín Kršák
H. Motešice 19.00 + Miloslav Lacík a rodičia + st. rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 + z rodiny Laššovej, Košinovej a Demačkovej
D. Motešice 9.15 + súrodencov a st. rodičov
Peťovka 10.30 Ferdinad, Blanka, Jozef a st. rodičia