Farské oznamy : 27. nedeľa A

Liturgický kalendár

Nedeľa : 28. A

Sväté omše :

 

 

Pondelok

9.10.

Utorok

10.10.

Streda

11.10.

Štvrtok

12.10.

Piatok

13.10.

 Sobota

  14.10.

Nedeľa

   15.10.

 Dolné  

 Motešice

       18.00      

 

  15.00

sobášna

  10.30

detská

 Horné  

Motešice

       17.30 večeradlo

   18.00

adorácia

   9.15
Neporadza     18.00      

 

  7.30       

 

  

   8.00

Petrova      Lehota        18.00       18.00   
Peťovka     

Začíname mesiac október, ktorý je mesiacom sv. ruženca. Pred každou sv. omšou sa v našich kostoloch modlíme sv. ruženec. Prosím Vás,  nájdite si čas na modlitbu sv. ruženca, ktorý má veľkú moc v duchovnom boji a v duchovnom raste.

V piatok bude v HM ukončenie Mariánskeho roka. Večeradlo začne 17.30 hod. V piatok bude aj stretnutie birmovancov.

V piatok adorácia v HM spojená s klaňaním sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti. Modlíme sa za pokoj, uzdravenie, oslobodenia a požehnanie našich rodín

 Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša vo farskom kostole o 10.30 hod. Pozývam všetky deti farnosti, zvlášť prvoprijímajúce.

Budúci rok v mesiaci máj by sme išli spoločne na púť do Ríma. Termín je : od nedele 20 mája odchod a príchod v sobotu 26 mája.. 2018. Prosím Vás rozmyslite si to, aby sme mohli v novembri začať zapisovať, pretože do Ríma veľké skupiny (teda autobus, máme k dispozícii 52 miest) je potrebné vybavovať aspoň pol roka dopredu. Predbežná cena 330 euro (v cene : doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere), kompletné sprievodcovské služby, poplatky za audio zariadenie a tiež vstup do baziliky sv. Petra, cestovné poistenie).

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 +rodičia Aladár a Emília Fialoví a Zdenka a Ignác Žáčikoví
Utorok P. Lehota 18.00 + výročná Ján Makiš
Streda D. Motešice 18.00 + st. rodičov Žákových a Laššových
Štvrtok Neporadza 7.30 +Monika a Dezider Pálenikoví
Piatok H. Motešice 18.00 + František a Irena Kopeckí a syn Vladimír a Mária
Sobota D. Motešice 15.00 Sobášna:  Za požehnanie Daniel Richtárech a Júlia Žáková
P. Lehota 18.00 + výročná Pavlína Pšenková
Nedeľa Neporadza 8.00 + Ignác a Anna Kopeckí a Celestín a Angela
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o BP
D. Motešice 10.30 + Stanislav a Alber Žemberoví a rodičia