Farské oznamy29. nedeľa A

Liturgický kalendár

Sobota : Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa : 30 A. 

Sväté omše :

 

 

Pondelok

23.10.

Utorok

24.10.

Streda

25.10.

Štvrtok

26.10.

Piatok

27.10.

 Sobota

  28.10.

Nedeľa

   29.10.

 Dolné  

 Motešice

       18.00      

 

  10.30
 Horné  

Motešice

        17.30 birmovanci

ruženec

18.00

adorácia

   9.15
Neporadza     18.00      

 

  7.30       

 

  

   8.00

Petrova      Lehota        18.00       18.00   
Peťovka     

Dnes po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom PBZ.

V piatok adorácia v HM spojená s klaňaním sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti. Modlíme sa za pokoj, uzdravenie, oslobodenia a požehnanie našich rodín. V piatok bude stretnutie birmovancov. Prosím všetkých birmovancov, aby prišli už na ruženec. Ruženec sa budú modliť birmovanci.  Po ruženci bude sv. omša v rámci ktorej budeme rozoberať druhý dar Ducha Svätého : Dar rozumu.

Od prvej adventnej nedele by sme spolu začali čítať Sväté Písmo – Nový Zákon. Starí Zákon čítať aspoň, teraz nebudeme.  Fiodor Michajlovič Dostojevskij povedal: Niet nič krajšieho, nič vznešenejšieho a nič milovania hodnejšieho, než je Kristus. Chcel by som, aby sme sa zapojili čo v najväčšom počte. Na každý deň by sme čítali jednu kapitolu a takto by sme do júla prečítali celý Nový Zákon. Jedna kapitola znamená jedna strana a niekedy aj menej ako jedna strana. Spoločné čítanie nás bude spolu viesť k úplne inému prežívaniu nášho života. Kto nemá Bibliu, bude možnosť si ju objednať. V piatok pred prvou adventnou nedeľou by bolo po svätej omši prvé stretnutie, kde by sem si povedali a vysvetlili, ako sa číta Božie slovo. Nebojte sa toho! Musíme si priznať, že niektorí ešte nikdy neprečítali ani jednu stranu z knihy života, ako sa Biblia nazýva. Vždy po prečítaní celého evanjelia (napr. Mt má 28 kapitol, Mk, len 16…)  alebo nejakého listu bude stretnutie, kdeby sme mohli dať otázky ktorým sme nerozumeli, alebo sa môžeme len spolu podeliť o prečítané.

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 +Jozef a Adela Jánošíkoví
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 + Ján a Antónia Pučikoví a vnuk Pavol
Štvrtok Neporadza 7.30 +rodičia Lacoví a Cmarkoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Henrich a manželka
Sobota P. Lehota 18.00 + Viktorka, Ondrej a deti
Nedeľa Neporadza 8.00 + Dominik a Filoména a rodičia Mária a Michal Pšenákoví
H. Motešice 9.15 + Milan Kadlec a rodičia
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 75 rokov života a prosba o BP

Farská púť : Rím

Termín je : 20 mája (nedeľa) odchod a príchod 26 mája (sobota) 2018.

Prosím Vás rozmyslite si to, aby sme mohli v novembri začať zapisovať, pretože do Ríma veľké skupiny (teda autobus, máme k dispozícii 52 miest) je potrebné vybavovať aspoň pol roka dopredu. Predbežná cena 330 euro

(v cene : doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere),

kompletné sprievodcovské služby, poplatky za audio zariadenie

a tiež vstup do baziliky sv. Petra, cestovné poistenie). Zúčastníme sa aj na audiencii sv. otca Františka.