Farské oznamy

3. pôstna nedeľa

 Liturgický kalendár:

Pondelok : Sv. Jozefa ženícha Panny Márie, slávnosť

Sobota : Zvestovanie Pána

Nedeľa : 4. Pôstna nedeľa,  

Sväté omše

 

 

Pondelok

20.3.

Utorok

21.3.

Streda

22.3.

Štvrtok

23.3.

Piatok

24.3.

 Sobota

  25.3.

Nedeľa

  26.3.

 Dolné  

 Motešice

     18.00        10.30
 Horné  

Motešice

       

   18.00

Kríž. cesta

Prvopriji.

     9.15
Neporadza    

   18.00

      7.30           8.00
Petrova      Lehota    18.00         18.00  
Peťovka  

Dnes poobede o 14. 00 hod. bude v N krížová cesta.

Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Ponúkam duchovné rozhovory na dohodu, hlbšie spovede.

Krížové cesty v našej farnosti budú takto: každý piatok celofarská  v HM a po nedeliach sa budú striedať v jednotlivých dedinách. V piatky budú sv. omše bez kázne.  V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Deti sa budú modliť krížovú cestu. Prosím Vás buďte v kostole 10 minút pred 18.00 hod.  

Spoločná svätá spoveď v našej farnosti bude na prvý piatok v mesiaci apríl, teda 7. Apríla 2017.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 2 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod letného času. 

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 + Ladislav a Marta  Lacoví
 

Utorok

 

P. Lehota

 

18.00

 

+ za duše v očistci

 

Streda

 

D. Motešice

 

18.00

 

Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o BP 

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

7.30

 

+ Ľudovít Bačik a rodičia

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

Za zdravie a BP pre rodinu Maxovú

Sobota P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Donkovú a Laššovú
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

+ Juraj Konta

 

H. Motešice

 

9.15

 

+ Anton, Marta Blahoví a rodičia a syn Jozef

 

D. Motešice

 

10.30

 

+ Ján, Anna Kyselicoví