Farské oznamy :  3.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Nedeľa : 4.Veľkonočná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

16.4.

Utorok

17.4.

Streda

18.4.

Štvrtok

19.4.

Piatok

20.4.

 Sobota

   21.4.

Nedeľa

    22.4.

 Dolné  

 Motešice

       18.00      

  10.30

 Horné  

Motešice

      18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota      18.00     18.00   
Peťovka   

Celé veľkonočné obdobie sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa nebies Kráľovná….

V piatok bude veľkonočná adorácia v HM a zároveň bude stretnutie birmovancov a rodičov. Je potrebné doriešiť nejaké veci ohľadom birmovky.

Na budúcu nedeľu je nedeľa dobrého pastiera.  Zároveň bude celoslovenská zbierka na kňazský seminár. 

Ohlášky: Dňa 28.4. 2018 v farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva : Mário Žáček, z HM  syn Pavla a Beaty r. Pálešovej a Linda Jánošíková z HM dcéra Ladislava a Jany r. Janošíkovej.

Dňa 5. 5. 2018 vo farskom kostole DM prijmú sv. manželstva: Jan Palarik z BN syn Jozefa a Oľgy r. Vrbovskej a Monika Margolienová z Ruskoviec, dcéra Františka a Márie r. Richtarechovej.                                      

Dňa 19.5. 2018 v kaplnke v HM prijmú sv. manželstva Branislav Podolák z Dolnej Súče, syn Jozefa a Antónie r. Trnkovej a Monika Strempeková z HM, dcéra Milana a Žanety r. Lacíkovej

Dňa 19.5. 2018 vo farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva Miroslav Eliáš, z Levoče, syn Emila a Viery r. Maniakovej a Denisa Dovičinová, z HM,  dcéra Jozefa a Ľubici r. Považanovej.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Ľudmila, Anna Husároví
Utorok P. Lehota 18.00 + Mária, Michal, Mária
Streda D. Motešice 18.00 + Lukáš, Jozefína Kalvastroví a syn Jozef a Alfréd
Štvrtok Neporadza 7.30 Za farnosť
Piatok H. Motešice 18.00 + Jozef, Marta Drevenní a rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 + Ján, Eva, Ondrej
Nedeľa Neporadza 8.00 + Juraj Konta
H. Motešice 9.15 + Ján Závodský
D. Motešice 10.30 + Amália, Mikuláš Kyselicoví