Farské oznamy30. nedeľa A

Liturgický kalendár

Streda : Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok

Štvrtok : Pamiatka verných zosnulých, spomienka

Nedeľa : 31. A. 

Sväté omše :

 

 

 

Pondelok

30.10.

Utorok

31.10.

Streda

1.11.

Štvrtok

2.11.

Piatok

3.11.

 Sobota

  4.11.

Nedeľa

   5.11.

 Dolné  

 Motešice

      10.30   18.00    

 

  10.30
 Horné  

Motešice

     9.15    17.30 birmovanci

ruženec

18.00

adorácia

   9.15
Neporadza     18.00       8.00         

 

  

   8.00

Petrova      Lehota        18.00       18.00   
Peťovka   17.00   

Máme prvopiatkový týždeň a dušičkový týždeň. Spovedám ako vždy 1 hodinu pred večernými omšami. Starých a chorých v piatok od 9.00 hod.

Pobožnosti na cintorínoch : V stredu popoludní : 11.30 DM, 14.00 N Rožňová, 14.20 HM,

Budúcu nedeľu : 5.11. 2016 : 14. 00 PL, 14.20 Peťovka, 14. 45 N Bošianska

V piatok adorácia v HM spojená s klaňaním sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti. Modlíme sa za pokoj, uzdravenie, oslobodenia a požehnanie našich rodín. V piatok bude stretnutie birmovancov. Prosím všetkých birmovancov, aby prišli už na ruženec. Ruženec sa budú modliť birmovanci.  Po ruženci bude sv. omša v rámci ktorej budeme rozoberať druhý dar Ducha Svätého : Dar rozumu.

Od prvej adventnej nedele by sme spolu začali čítať Sväté Písmo – Nový Zákon. Starí Zákon čítať aspoň, teraz nebudeme.  Fiodor Michajlovič Dostojevskij povedal: Niet nič krajšieho, nič vznešenejšieho a nič milovania hodnejšieho, než je Kristus. Chcel by som, aby sme sa zapojili čo v najväčšom počte. Na každý deň by sme čítali jednu kapitolu a takto by sme do júla prečítali celý Nový Zákon. Jedna kapitola znamená jedna strana a niekedy aj menej ako jedna strana. Spoločné čítanie nás bude spolu viesť k úplne inému prežívaniu nášho života. Kto nemá Bibliu, bude možnosť si ju objednať. V piatok pred prvou adventnou nedeľou by bolo po svätej omši prvé stretnutie, kde by sem si povedali a vysvetlili, ako sa číta Božie slovo. Nebojte sa toho! Musíme si priznať, že niektorí ešte nikdy neprečítali ani jednu stranu z knihy života, ako sa Biblia nazýva. Vždy po prečítaní celého evanjelia (napr. Mt má 28 kapitol, Mk, len 16…)  alebo nejakého listu bude stretnutie, kdeby sme mohli dať otázky ktorým sme nerozumeli, alebo sa môžeme len spolu podeliť o prečítané.

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 Za B požehnanie pre rodinu Maxovú
Utorok P. Lehota 18.00 + Alojz, Mária a Helena
Streda Neporadza 8.00 + Mária a Michal Kopecký
H. Motešice 9.15 + vdp. Stanislav Strapko
D. Motešice 10.30 Za farnosť
Štvrtok D. Motešice 18.00 +Magdaléna, Jozef a rodičia
Piatok H. Motešice 18.00 + Marta a Jozef Drevenní a rodičia
Sobota Peťovka 17.00 + Katarína a Milan Richtarechoví
P. Lehota 18.00 + Pavlína a Milan Pšenkoví
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a B požehnanie pre rodinu Masarovú a Laššovú
H. Motešice 9.15 + Augustín Žigo a rodičia a st. rodičia
D. Motešice 10.30 + Jozef Matúš

Sviatky všetkých svätých a zosnulých: V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista a svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých: – veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým/potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky;

Farská púť : Rím

Termín je : 20 mája (nedeľa) odchod a príchod 26 mája (sobota) 2018.

Prosím Vás rozmyslite si to, aby sme mohli v novembri začať zapisovať, pretože do Ríma veľké skupiny (teda autobus, máme k dispozícii 52 miest) je potrebné vybavovať aspoň pol roka dopredu. Predbežná cena 330 euro

(v cene : doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere),

kompletné sprievodcovské služby, poplatky za audio zariadenie

a tiež vstup do baziliky sv. Petra, cestovné poistenie). Zúčastníme sa aj na audiencii sv. otca Františka.