Farské oznamy :  31. nedeľa A

Liturgický kalendár

Štvrtok  : Výročie posviacky  Lateránskej baziliky, sviatok

Piatok : Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota : Sv. Martina, biskupa, spomienka

Nedeľa : 32. A.  detská sv. omša

Sväté omše :

 

 

Pondelok

6.11.

Utorok

7.11.

Streda

8.11.

Štvrtok

9.11.

Piatok

10.11.

 Sobota

  11.11.

Nedeľa

   12.11.

 Dolné  

 Motešice

      18.00      

 

  10.30

Detská

 Horné  

Motešice

         18.00

adorácia

   9.15
Neporadza     18.00      7.30       

 

  

   8.00

Petrova      Lehota        18.00         12.00
Peťovka     

Od pondelka zapisujem na sv. omše na prvý polrok 2018.

V piatok adorácia v HM spojená s klaňaním sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti. Modlíme sa za pokoj, uzdravenie, oslobodenia a požehnanie našich rodín. Pri adorácii sa budeme modliť modlitby za naše matky a našich otcov.

Budúcu nedeľu je detská sv. omša. Pozývam všetky deti farnosti, zvlášť prvoprijímajúce.

Od prvej adventnej nedele by sme spolu začali čítať Sväté Písmo – Nový Zákon. Starí Zákon čítať aspoň, teraz nebudeme.  Fiodor Michajlovič Dostojevskij povedal: Niet nič krajšieho, nič vznešenejšieho a nič milovania hodnejšieho, než je Kristus. Chcel by som, aby sme sa zapojili čo v najväčšom počte. Na každý deň by sme čítali jednu kapitolu a takto by sme do júla prečítali celý Nový Zákon. Jedna kapitola znamená jedna strana a niekedy aj menej ako jedna strana. Spoločné čítanie nás bude spolu viesť k úplne inému prežívaniu nášho života. Kto nemá Bibliu, bude možnosť si ju objednať. V piatok pred prvou adventnou nedeľou by bolo po svätej omši prvé stretnutie, kde by sem si povedali a vysvetlili, ako sa číta Božie slovo. Nebojte sa toho! Musíme si priznať, že niektorí ešte nikdy neprečítali ani jednu stranu z knihy života, ako sa Biblia nazýva. Vždy po prečítaní celého evanjelia (napr. Mt má 28 kapitol, Mk, len 16…)  alebo nejakého listu bude stretnutie, kdeby sme mohli dať otázky ktorým sme nerozumeli, alebo sa môžeme len spolu podeliť o prečítané.

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 + Rudolf a Štefánia Jánošíkoví  
Utorok P. Lehota 18.00 + Františka Mitická
Streda D. Motešice 10.30 + Ján a Gabriela Kyselicoví
Štvrtok Neporadza 7.30 Za uzdravenie Janky Országovej a prosba o BP
Piatok H. Motešice 18.00 Poďakovanie za 60 rokov života Nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka a prosba o BP
Sobota
Nedeľa Neporadza 8.00 + Anna a Alojz Laššoví
H. Motešice 9.15 + Terézia a Gregor Hehejíkoví
D. Motešice 10.30 + Ján, Margita a syn Štefan
P. Lehota 12.00 Poďakovanie za 75 rokov života a prosba o BP

 

 

Farská púť : Rím

Termín je : 20 mája (nedeľa) odchod a príchod 26 mája (sobota) 2018.

Prosím Vás rozmyslite si to, aby sme mohli v novembri začať zapisovať, pretože do Ríma veľké skupiny (teda autobus, máme k dispozícii 52 miest) je potrebné vybavovať aspoň pol roka dopredu. Predbežná cena 330 euro

(v cene : doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere),

kompletné sprievodcovské služby, poplatky za audio zariadenie

a tiež vstup do baziliky sv. Petra, cestovné poistenie). Zúčastníme sa aj na audiencii sv. otca Františka.