Farské oznamy  : 34. nedeľa krista kráľa

Liturgický kalendár

Štvrtok  : Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Nedeľa : 1. Adventná B, celoslovenská zbierka na charitu,

Sväté omše :

 

 

Pondelok

27.11.

Utorok

28.11.

Streda

29.11.

Štvrtok

30.11.

Piatok

1.12.

 Sobota

  2.12.

Nedeľa

  3.12.

 Dolné  

 Motešice

      18.00      

 

  10.30
 Horné  

Motešice

       18.00

adorácia

   9.15
Neporadza     18.00      7.30       

 

  

   8.00

Petrova      Lehota        18.00       18.00  
Peťovka   17.00   

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami. Starých a chorých vyspovedám až v tom ďalšom týždni v piatok, bude to už vianočná spoveď. Prosím nahláste tých, ktorí chodia na spoveď na Vianoce. Tohtoročná svätá spoveď v našej farnosti bude až  18. 12. (pondelok) 2017. Rozpis svätých spovedí v dekanáte nájdete na našej internetovej stránke a nástenke kostola. 

V piatok adorácia v HM spojená s klaňaním sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti. Modlíme sa za pokoj, uzdravenie, oslobodenia a požehnanie našich rodín. Povzbudzujem Vás, aby ste navštívili chrám aj v týždni nie len v nedeľu. Máme sa za čo modliť. Naše rodiny potrebujú modlitbu.

V nedeľu pred sv. omšou budeme požehnávať adventné vence.

Od budúcej nedele by sme spolu začali čítať Sväté Písmo – Nový Zákon. Chcel by som, aby sme sa zapojili čo v najväčšom počte. 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Kopeckú, Laššovú a Horniakovú
Utorok P. Lehota 18.00 + Júlia, Štefan a Juliana
Streda D. Motešice 18.00 + Emília a Tomáš Rehákoví
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pre rodinu Lacovú
Piatok H. Motešice 18.00 + Hedviga a Jozef Lacíkoví
Sobota Peťovka 17.00 +Emil Donko a švagor Pavol
P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre pani kostolníčku
Nedeľa Neporadza 8.00 + Ľudovít, Emília, syn Marian a Anna Kučerkoví
H. Motešice 9.15 + Štefan Jando a rodičia
D. Motešice 10.30 + Jozef Fortuna a rodičia