Farské oznamy :  4.adventná nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok : NARODENIE PANA, slávnosť, celý týždeň je Oktáva Pánovho NARODENIA

Utorok: Sv. Štefana, mučeníka

Streda : Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Štvrtok : Sv. Neviniatok, mučeníkov

Nedeľa : Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa  

Sväté omše :

 

 

Pondelok

25.12.

Utorok

26.12.

Streda

27.12.

Štvrtok

28.12.

Piatok

29.12.

 Sobota

  30.12.

Nedeľa

  31.12.

 Dolné  

 Motešice

  10.30    10.30    18.00      

 

    10.30

Pobožnosť

 Horné  

Motešice

   9.15    9.15         18.00

Vianočná adorácia

   9.15
Neporadza    8. 00    8.00   7.30       

 

  

   8.00

Petrova      Lehota    12.00    12.00        18.00   
Peťovka    


Prajem všetkým farníkom požehnané vianočné sviatky narodenia Pána. Jasličková pobožnosť, ktorú nacvičili prvoprijímajúce deti bude vo farskom kostole 25.12. o 16.00 hod.  Srdečne Vás pozývam.

Vianočná adorácia v našej farnosti bude v piatok v HM.  Koncoročná pobožnosť bude  v nedeľu hneď po sv. omši v DM.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 12.5. (sobota) 2018 o 10.00 vo farskom kostole.  Slávnosť 1. Sv. prijímania bude v nedeľu 13.5. (nedeľa) 2018 o 10.30 vo farskom kostole.

 

 

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 8.00 + Anna, Jozef Laššoví a deti
H. Motešice 9.15 Za farnosť
D. Motešice 10.30 + Rudolf a Alžbeta Masaroví
P. Lehota 12.00 + Anna, Štefan Imrichoví
Utorok Neporadza 8.00 Za farnosť
H. Motešice 9.15 +Anna Bližniaková a rodičia z oboch strán
D. Motešice 10.30 Za farnosť a dobrodincov farnosti
P. Lehota 12.00 + Michal Laššo
Streda D. Motešice 18.00 +rodičia a deti Ďurinoví
Štvrtok Neporadza 7.30 Za uzdravenie vzťahov v rodine medzi manželmi
Piatok H. Motešice 18.00 Poďakovanie Emílie Dudášovej za 70 rokov života a prosba o BP
Sobota P. Lehota 18.00 + Jolana, Viktor Laššoví a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 + Štefan a Bernardína Ondrášoví
H. Motešice 9.15 + z rodiny Bližniakovej a Belákovej
D. Motešice 10.30 + Dušan Závodský a rodičia Rudolf a Irena