Farské oznamy : 4. nedeľa B

Liturgický kalendár :

Streda : Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka

Piatok : Obetovanie Pána, sviatok

Sobota : Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Nedeľa : 5.Nedeľa  

Sväté omše :

 

 

Pondelok

29.1.

Utorok

30.1.

Streda

31.1.

Štvrtok

1.2.

Piatok

2.2.

 Sobota

  3.2.

Nedeľa

     4.2.

 Dolné  

 Motešice

   18.00     6.00

latinská

    10.30
 Horné  

Motešice

         19.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18. 00   7.30          

   8.00

Petrova      Lehota       18.00       18.00
Peťovka   17.00   

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám hodinu pred večernými omšami. Starých a chorých budem tento krát  spovedať vo štvrtok od 8.00. začnem po sv. omši v Neporadzi.

V Piatok je obetovanie Pána, Hromnice. Svätá omša bude vo štvrtok o 19.00 hod. v HM s platnosťou.

V piatok ráno odchádzame na spoločnú farskú lyžovačku na Donovaly. Odchádzame z D.Motešíc o 7.00 hod. cez HM a N.

V sobotu je sv. Blažeja, blažejské požehnanie budem dávať na nedeľných svätých omšiach.

Ak má niekto záujem o Púť do Medžugoria : odchod 20. augusta (pondelok) a príchod 27. Augusta (pondelok) 2018. 5 noci v Medžugorí. Už je voľných iba 7 miest.

Návšteva chrámu cez týždeň. Spoločná modlitba má veľkú silu vo vyprosení mnohých potrieb. Zvlášť svätá omša má veľkú moc. V nej sa uskutočňuje to najsvätejšie čo máme. Živý Boh prichádza skrze Božie slovo a na oltári sa uskutočňuje naša spása. V prijímaní dostávame veľkú milosť a veľký dar. Povzbudzujem Vás, na účasť na svätých omšiach  aj v týždni.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Richtarechovú
Utorok P. Lehota 18.00 + Viktor, Anton, Magdaléna a rodičia
Streda D. Motešice 18.00 + Štefan a Amália Hrbačikovú
Štvrtok Neporadza 7.30 + Cecília Ďurinová
H. Motešice 19.00 + Valent, Brigita Pšenkoví a syn Ján
Piatok H. Motešice 6.00 Za farnosť
Sobota Peťovka 17.00 + František, Emília Matušekoví
P. Lehota 18.00 + Výročná Jolana Laššová
Nedeľa Neporadza 8.00 + Pavol, Margita Hlobeňoví a deti
H. Motešice 9.15 Za zdravie a BP pre rodinu Pajtinkovú
D. Motešice 10.30 + Alfréd Grundel a syn Miroslav