Farské oznamy:  4.Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár

Nedeľa : 5. Veľkonočná nedeľa,

Sväté omše

 

 

Pondelok

8.5.

Utorok

9.5.

Streda

10.5.

Štvrtok

11.5.

Piatok

12.5.

 Sobota

    13.5.

Nedeľa

  14.5.

 Dolné  

 Motešice

     18.00       8.00

Ruženec

(pri  jaskyni)

  10.30
 Horné  

Motešice

      18.00

Adorácia

  19.00

 Akatist

    9.15
Neporadza    

    7.30

    

  7.30

         

   8.00

Petrova      Lehota    18.00           11.45
Peťovka  

Dnes je celodiecézna zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom PBZ.

Piatok bude veľkonočná farská adorácia. Klaňať sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti je veľká milosť. Pri adoráciách spievame piesne chvál, ktoré nás uvádzajú do modlitby a otvorenosti voči Božiemu hlasu v nás. Znova môžete písať svoje prosby, ktoré budeme predkladať Pánovi v modlitbe. V adorácii môžeme prosiť o požehnanie rodín, o dary, modlitbu, o uzdravenia fyzické, duševné, duchovné, o oslobodenie z rôznych závislostí : od alkoholu, drog, zviazaností…..

Po adorácii zaspievame Akatist k Presvätej Bohorodičke Panne Márii.       

V mesiaci máj sa budeme modlievať Loretánske litánie k Panne Márii. V sobotu ráno bude v kaplnke v Dolných Motešiciach ráno o 8. 00 hod. sv. omša a po nej, ak bude pekne ruženec pri Lurdskej jaskyni.

Ohlášky: Sviatosť manželstva v Trenčíne v kostole sv. Rodiny prijmú: Peter Ševčík, syn Mariána a Ivety r. Mitickej a Kristína Dranačková, dcéra Jozefa a Aleny r. Országhovej.

 

Úmysly svätých omší:

Pondelok Neporadza  7.30 + Margita, Anton a syn Viliam Galloví
 

Utorok

 

P. Lehota

 

18.00

 

Za farnosť

 

Streda

 

D. Motešice

 

18.00

 

+ Magdaléna, Martin a deti

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

7.30

 

+Jozef a Vilma Richtarechoví

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

+ rodičia Rudolf a Vilma

Sobota D. Motešice 8.00 Za farnosť
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

Za zdravie a BP pre rodinu Jakubekovú a Jakalovú

 

H. Motešice

 

9.15

 

+ Augustín Bôžik a rodičia

D. Motešice 10.30 +Alojz a Angela Cígeroví a rodičia
P. Lehota 11.45 Za zdravie a BP pre rodinu Laššovú