Farské oznamy4.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok : Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda : Sv. Marka, evanjelistu

Nedeľa : 5.Veľkonočná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

23.4.

Utorok

24.4.

Streda

25.4.

Štvrtok

26.4.

Piatok

27.4.

 Sobota

   28.4.

Nedeľa

    29.4.

 Dolné  

 Motešice

         

  10.30

 Horné  

Motešice

      18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota      18.00     18.00   
Peťovka   17.00   

Dnes je nedeľa  dobrého pastiera.  Zároveň je celoslovenská zbierka na kňazský seminár.  Všetkých dobrodincov nech PBP.

V stredu svätá omša nebude. Som na diecéznom kole BO.

V piatok je v našej farnosti adorácia v HM. Modlíme sa  za rôzne potreby našich rodín. Pri tejto adorácii sa budeme modliť modlitby otcov a modlitby matiek. 

Ohlášky: Dňa 28.4. 2018 v farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva : Mário Žáček, z HM  syn Pavla a Beaty r. Pálešovej a Linda Jánošíková z HM dcéra Ladislava a Jany r. Janošíkovej.

Dňa 5. 5. 2018 vo farskom kostole DM prijmú sv. manželstva: Jan Palarik z BN syn Jozefa a Oľgy r. Vrbovskej a Monika Margolienová z Ruskoviec, dcéra Františka a Márie r. Richtarechovej.                                      

Dňa 19.5. 2018 v kaplnke v HM prijmú sv. manželstva Branislav Podolák z Dolnej Súče, syn Jozefa a Antónie r. Trnkovej a Monika Strempeková z HM, dcéra Milana a Žanety r. Lacíkovej

Dňa 19.5. 2018 vo farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva Miroslav Eliáš, z Levoče, syn Emila a Viery r. Maniakovej a Denisa Dovičinová, z HM,  dcéra Jozefa a Ľubici r. Považanovej.

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Ján, Gabriela Guzoňoví
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre celú rodinu
Streda D. Motešice Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pri ukončení štúdia
Piatok H. Motešice 18.00 + Adam, Helena Belákoví
Sobota Peťovka 17.00 + výročná Marta Szecsényiová
P. Lehota 18.00 + Rudolf a Štefánia Blahoví a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 Za uzdravenie dieťaťa a BP pre rodinu
H. Motešice 9.15 + Štefan, Mária Tomanoví a rodičia
D. Motešice 10.30 + Augustín Púčik