Farské oznamy : 5. nedeľa B

Liturgický kalendár :

Streda : Sv. Agaty, panny a mučenice, spomienka

Sobota : Sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa : 6. Nedeľa, detská sv. omša  

Sväté omše :

 

 

Pondelok

5.2.

Utorok

6.2.

Streda

7.2.

Štvrtok

8.2.

Piatok

9.2.

 Sobota

  10.2.

Nedeľa

   11.2.

 Dolné  

 Motešice

   18.00       10.30

Detská

 Horné  

Motešice

          18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18. 00   7.30          

   8.00

Petrova      Lehota       18.00      11.45
Peťovka   

Tento týždeň po večerných svätých omšiach budem zbierať údaje a zálohu 100 Euro od tých ktorí idú na púť do Ríma.

V piatok bude stretnutie birmovancov. Zač. o 18.00 hod svätou omšou, adoráciou a krátkym stretnutím.

Návšteva chrámu cez týždeň. Spoločná modlitba má veľkú silu vo vyprosení mnohých potrieb. Zvlášť svätá omša má veľkú moc. V nej sa uskutočňuje to najsvätejšie čo máme. Živý Boh prichádza skrze Božie slovo a na oltári sa uskutočňuje naša spása. V prijímaní dostávame veľkú milosť a veľký dar. Povzbudzujem Vás, na účasť na svätých omšiach  aj v týždni.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie a BP pre dcéru Janku
Utorok P. Lehota 18.00 + Jolana a Viktor Laššoví
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pre rodinu Ďurčovú a Bátorovú
Piatok H. Motešice 18.00 + Peter, Jozefína Mišákoví a syn Jozef
Sobota
Nedeľa Neporadza 8.00 + Hubert Kopecký a dcéra Mária
H. Motešice 9.15 + Marta a Anton Blahoví a syn Jozef a rodičia
D. Motešice 10.30 + výročná Anna Kyselicová
P. Lehota 11.45 + František Laššo