Farské oznamy : 5.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Nedeľa : 6.Veľkonočná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

30.4.

Utorok

1.5.

Streda

2.5.

Štvrtok

3.5.

Piatok

4.5.

 Sobota

   5.5.

Nedeľa

    6.5.

 Dolné  

 Motešice

      18.00

Adorácia

nácvik

 15.00

sobášna

 

  10.30

 Horné  

Motešice

   18.00       9.15
Neporadza    18.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota       18.00     18.00   
Peťovka     

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám ako vždy hodinu pred večernými sv. omšami. Starých a chorých spovedám v piatok od 9. 00 z DM. Začíname mariánsky mesiac máj. Májové pobožnosti budú bývať vždy pred sv. omšou a bude sa ich modliť kňaz.

V piatok je svätá omša v DM. Zároveň je prvý nácvik na sviatosť birmovania. Chcem pripomenúť, že do birmovky je týždeň. Preto prosím všetkých birmovancov, aby prišli už na svätú omšu……Spoločná svätá spoveď pre birmovancov, rodičov, st. rodičov, krstných a priateľov ale aj rodičov prvoprijimajúcich detí a rodinných príslušníkov bude v piatok 11. mája od 16.30 do 17.30 vo farskom kostole.

 V sobotu bude brigáda okolo farského kostola DM od 9. 00 hod.

 V nedeľu o 14. 00 hod bude vo farskom kostole stretnutie dospelých birmovancov.

 Dňa 19.5. 2018 v kaplnke v HM prijmú sv. manželstva Branislav Podolák z Dolnej Súče, syn Jozefa a Antónie r. Trnkovej a Monika Strempeková z HM, dcéra Milana a Žanety r. Lacíkovej

 Dňa 19.5. 2018 vo farskom kostole v DM prijmú sv. manželstva Miroslav Eliáš, z Levoče, syn Emila a Viery r. Maniakovej a Denisa Dovičinová, z HM,  dcéra Jozefa a Ľubici r. Považanovej.

 Dňa 2.6.2018 vo farskom kostole prijmú sv. manželstva : Tibor Brigand, syn Tibora a Dagmary r. Hučinovej a Nikola Bérešová, dcéra Bohuslava a Renáty r. Kucharčíkovej.

 Dňa 9.6.2018 vo farskom kostole prijmú sv. manželstva Miloš Obranec syn Milana a Dariny r. Laššovej a Miroslava Schurgerová, dcéra Miroslava a Daniely r. Rydziovej.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Michal, Johana Janošíkoví a deti
Utorok P. Lehota 18.00 + Vincencia, Vendelín Kopeckí
Streda H. Motešice 18.00 + výročná Kvetoslava Antalovičová
Štvrtok Neporadza 7.30 + Ľudovít, Katarína Matúšoví a ich rodičia
Piatok D. Motešice 18.00 + Miroslav Sloboda a rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 + Vincent Čerňanský
D. Motešice 15.00 sobášna
Nedeľa Neporadza 8.00 + výročná Klára Chudá
H. Motešice 9.15 + výročná Viera Smolková
D. Motešice 10.30 + Leo, Amália Kučerkoví a deti