Farské oznamy: 6. nedeľa B

Liturgický kalendár :

Streda : Popolcová streda, Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Deň pokánia celej Cirkvi. Značenie popolom.

Nedeľa :1. Pôstna nedeľa.

Sväté omše :

 

 

Pondelok

12.2.

Utorok

13.2.

Streda

14.2.

Štvrtok

15.2.

Piatok

16.2.

 Sobota

  17.2.

Nedeľa

   18.2.

 Dolné  

 Motešice

      10.30

Krížová cesta

 Horné  

Motešice

      19.00     18.00

Adorácia

Krížová cesta

   9.15
Neporadza    18. 00     7.30   7.30          

   8.00

Petrova      Lehota         18.00     18.00
Peťovka   


Vstupujeme so pôstneho obdobia, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 
 

V našej farnosti budú bývať pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky.   

V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich deti a rodičov v HM o 18.00 hod.

Návšteva chrámu cez týždeň. Spoločná modlitba má veľkú silu vo vyprosení mnohých potrieb. Zvlášť svätá omša má veľkú moc. V nej sa uskutočňuje to najsvätejšie čo máme. Živý Boh prichádza skrze Božie slovo a na oltári sa uskutočňuje naša spása. V prijímaní dostávame veľkú milosť a veľký dar. Povzbudzujem Vás, na účasť na svätých omšiach  aj v týždni.

Spoločná svätá spoveď v našej farnosti bude vo veľkom týždni v pondelok 26.3.2018. V tomto týždni budem vysluhovať aj sviatosť pomazania chorých.

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Marián Kyselica
Utorok
Streda Neporadza 7.30 + Anna, Alojz Laššoví
P. Lehota 18.00 + Jozef, Katarina a syn Jozef
H. Motešice 19.00 + Benedikt Kopecký 20 výročie
Štvrtok Neporadza 7.30 + Mária Janošíková, syn Pavol a rodičia
Piatok H. Motešice 18.00 + výročná Klementína Surinčíková
Sobota P. Lehota 18.00 + Aladár Kopecký
Nedeľa Neporadza 8.00 + Oto Žačik a rodičia
H. Motešice 9.15 + Jozef a Hedviga Lacíkoví a st. rodičia z oboch strán
D. Motešice 10.30 + Albert Pučik a rodičia

Pobožnosti krížových ciest: 

Piatok Horné Motešice zač. o 18.00 hod.

16.2.  Za vnútorné uzdravenie.

24.2. Božie milosrdenstvo

2.3. KC požehnávania

9.3 KC mladých (modlia sa birmovanci )

16.3. KC deti (modlia sa prvoprijímajúce deti)

23.3. KC mladých (modlia sa birmovanci )

NEDEĽA :

Nedeľa 18. 2. DM po sv. omši  KC človeka

Nedeľa 25.2 Neporadza o 14.00 hod.  KC za oslobodenie

Nedeľa 4.3.Petrova Lehota o 14.00 hod.  KC Božieho milosrdenstva

Nedeľa 11.3 Neporadza o 14.00 hod.   KC za vnútorné uzdravenie

Nedeľa 18.3. Petrova Lehota o 14.00 hod.   KC lásky

Nedeľa 25.3. DM po sv. omši KC oslobodenia

Veľký piatok 29.3. o 15.00 hod. KC Pána Ježiša