Farské oznamy :  6.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť prikázaný sviatok

Nedeľa : 7.Veľkonočná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

7.5.

Utorok

8.5.

Streda

9.5.

Štvrtok

10.5.

Piatok

11.5.

 Sobota

   12.5.

Nedeľa

   13.5.

 Dolné  

 Motešice

    18.00

Nácvik prvopri.

7.30

16.30-17.30 Spoveď Nácvik bir.

 10.00

birmovka

 

  10.30

Sv.  prijímanie

 Horné  

Motešice

   18.00       9.15
Neporadza    18.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota         18.00     18.00   
Peťovka     

 V pondelok bude stretnutie účastníkov zájazdu do Ríma, po sv. omši v Neporadzi asi o 18.30 hod. Je potrebné priniesť druhú časť financií…..

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše : V stredu PL o 18.00 hod. a vo štvrtok N 7.30 hod a DM o 18.00 hod. Zároveň začína Novéna k Duchu Svätému. Po svätej omši bude vo farskom kostole spoveď pre prvoprijímajúce deti a spoločný nácvik.

 Spoločná svätá spoveď pre birmovancov, rodičov, st. rodičov, krstných a priateľov ale aj rodičov prvoprijimajúcich detí a rodinných príslušníkov bude v piatok od 16.30 do 17.30 vo farskom kostole. Zároveň po spovedi bude nácvik na sviatosť birmovania. (Všetci sú povinní prísť na spoveď aj dospelí aj na nácvik)

 V sobotu bude sviatosť birmovania o 10. 00 vo farskom kostole.

 V nedeľu je v našej farnosti sv. prvého sv. prijímania o 10.30 hod.

 Dňa 2.6.2018 vo farskom kostole prijmú sv. manželstva : Tibor Brigand, syn Tibora a Dagmary r. Hučinovej a Nikola Bérešová, dcéra Bohuslava a Renáty r. Kucharčíkovej.

 Dňa 9.6.2018 vo farskom kostole prijmú sv. manželstva Miloš Obranec syn Milana a Dariny r. Laššovej a Miroslava Schurgerová, dcéra Miroslava a Daniely r. Rydziovej.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Alojz, Angela Cígeroví
Utorok H. Motešice 18.00 + Augustín Bôžík a rodičia
Streda P. Lehota 18.00 + Vavrinec Vincencia Laššoví a deti
Štvrtok Neporadza 7.30 + z rodiny Rehákovej, Tunegovej, Jakubíkovej
D, Motešice 18.00 +Hubert, Magdaléna Laššoví
Piatok D. Motešice 7.30 Za zdravie Emílie
Sobota D. Motešice 10.00 Za farnosť
P. Lehota 18.00 + Božena Blahová a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 + Eleonóra, Vojtech, Teodor Janošíkoví
H. Motešice 9.15 + Emil, Anna Kolarikoví, brat Miroslav a st. rodičia
D. Motešice 10.30 + Mária, Ľudovít Kopeckí, Anna, Gustáv Durechoví a rodičia