LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:           Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

sobota:            Sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

nedeľa:          Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

2.9.

Utorok

3.9.

Streda

4.9.

Štvrtok

5.9.

Piatok

6.9.

Sobota

7.9.

Nedeľa

8.9.

Dolné Motešice 18.00 10.30
Horné Motešice 18.00 9.15
Neporadza 18.00 18.00 8.00
Peťovka           17.00  
Petrova Lehota 18.00 18.00

 

úmysly svätých omší: (2. – 8. septembra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laššovú
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 † Dezider a Janka Krajčioví
Štvrtok Neporadza 18.00 † Ľudovít Bačik
Piatok H. Motešice 18.00 Poďakovanie za B. pomoc a prosba o B. požehnanie
Sobota Peťovka 17.00 † Viliam a Filoména Richtarechoví
P. Lehota 18.00 † Štefan, Rudolf Mitickí a deti
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 70 rokov života Jána Fialu a prosba o B. požehnanie
H. Motešice 9.15 † Karol Smolka
D. Motešice 10.30 † Augustín a Mária Čižmároví a deti Ján a Alojz
  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť slávnosť Narodenia Panny Márie (hodovú nedeľu).
  3. Sviatosť manželstva chcú prijať Roman Mitický bývajúci v Petrovej Lehote a Simona Trníková z Trenčianskych Teplíc. Ohlasujú sa druhý krát.