LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

štvrtok:            Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

nedeľa:            Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (10. – 16. júna 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † z rodiny Paškovej a Svitekovej
Utorok P. Lehota 1900 Za farnosť
Streda D. Motešice 1900 Za † Irena Šišková
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Pavol a Mária Štefankoví
Piatok H. Motešice 1900 Za † Ignác a Júlia Kobydoví a za duše v očistci
Sobota P. Lehota 1900 Za zdravie a Božie požehnanie
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Richtarechovú a Horákovú
H. Motešice   915 Poďakovanie za 70 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
D. Motešice 1030 Za † Miroslav a rodičia Július a Terézia, Július a Aneška, Milan a Eva a syn Milan

 

  1. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Petrovej Lehoty 50,- € a z Neporadze 50,- €, 100,- € a Jednota dôchodcov 80,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

8. júna 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy