LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

streda:             Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

piatok:             Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

sobota:            Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka

nedeľa:            Desiata nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (3. – 9. júna 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Anton Bednár
Utorok P. Lehota 1900 Za farnosť
Streda D. Motešice 1900 Za † Jozef a Margita, Ján a Angela Lacoví
Štvrtok Neporadza 1900 Poďakovanie za 60. rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Piatok H. Motešice 1900 Za † Rudolf a Vilma a rodičia z oboch strán
Sobota P. Lehota 1900 Za † Pavol Kňaze a dcéra Helena
Nedeľa Neporadza   800 Za † z rodiny Peťovskej a Kvačikovej
H. Motešice   915 Za † Peter a Jozefína Mišákoví, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán
D. Motešice 1030 Za † Jozef a Anna Richtarechoví a syn Michal

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. HKSD – eRko pozýva všetky deti ako aj celé rodiny na Deň radosti , ktorý sa bude konať v areály ZŠ vo Svinnej dňa 8. júna so začiatkom o 900 do 1530. Pre deti je pripravený bohatý program (zábavné, tvorivé a ďalšie aktivity, aj sv. omša). Je potrebné vziať si so sebou prezuvky, jedlo a pitie. Bude pripravené aj drobné občerstvenie (do ktorého môžete tiež prispieť – koláče, chlebíky, malinovky – cez animátorky eRka). Účastnícky poplatok je 3,- €.
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Petrovej Lehoty 50,- € a z Neporadze 65,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

  1. júna 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy