Liturgický kalendár:

pondelok:        Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovolná spomienka

utorok:            Sv. Ambróza. Biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

streda:             Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

nedeľa:           Tretia adventná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (6. – 12. decembra 2020)   upresnenie času na č. 0905 932 950

Pondelok Neporadza ? Za † Ľudovít a Emília, syn Marián a manželka Anna
Utorok P. Lehota ? Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov (50 r.)
Streda H. Motešice ? Za † Ján, Viktória a Anton
Štvrtok Neporadza ? Za † z rodiny Fialovej a Obrancovej
Piatok D. Motešice ? Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu
Sobota P. Lehota ? Poďakovanie za 60 r. života Ľubomíra a požehnanie pre rodinu
Neideľa Neporadza ? Za † Vladimír Backo
H. Motešice ? Za † Dušan Závodský a rodičia Rudolf a Irena
D. Motešice ? Za † Karol a Kristína Scheeroví
  1. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vyhlásení k aktuálnej situácii udeľuje veriacim na území Nitrianskej diecézy dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši až do odvolania. Zároveň pripomína povinnosť zasvätiť tieto dni primeraným a dostupným spôsobom.
  2. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa rodina z H. Motešíc 100,- €. Úprimné Pán Boh zaplať aj tým, ktorí finančne prispeli priamo na bankový účet farnosti.
  3. V stredu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorému je zasvätená kaplnka v Horných Motešiciach.
  4. V tomto týždni sú zimné kántrové dni, obsahom ktorých je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  5. V nasledujúcich dňoch budem zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2022. Úmysly môžete nahlasovať telefonicky v čase od 1800 do 1900
  6. V rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti môžete navštíviť kostol za účelom krátkej súkromnej modlitby, prijatia Eucharistie a prípadne sviatosti zmierenia v čase:

kaplnka v Neporadzi ————————— pondelok a štvrtok 1600 – 1700 hod.

kaplnka v H. Motešiciach ———————– streda 1600 – 1700 hod.

kostol v Petrovej Lehote ————————– sobota 1600 – 1630 hod.

kaplnka sv. Jána Nepomúckeho (na fare) —- každý deň 1700 – 1800 hod.

pričom je nevyhnutné prísne zachovať všetky aktuálne protipandemické opatrenia.

  1. Nakoľko sa nekonala zbierka na charitu, pri vstupe do kostolov môžete prispieť do zbierky na charitu alebo pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať.

 

4. decembra 2021