LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

streda:             Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok:            Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

nedeľa:            Tretia adventná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (5. – 11. decembra 2022)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Rudolf a Helena Backoví a syn Vladimír
Utorok P. Lehota 1700 Za † z rod. Mitickej
Streda P. Lehota 1600 Na úmysel
D. Motešice 1700 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 1600 Za † Jozef a Alojzia Peťovskí
H. Motešice 1700 Za farnosť
Piatok H. Motešice 1700 Za † Ignác a Júlia Kobydoví, deti a duše v očistci
Sobota P. Lehota 1700 Za farnosť
Nedeľa Neporadza   800 Za † Anton, Antónia a synovia Jozef a Alojz
H. Motešice   915 Za † Anton a Antónia Rýdzioví, František a Agneša Matúšoví
D. Motešice 1030 Za farnosť

 

  1. Vo štvrtok slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorému je zasvätená kaplnka v Horných Motešiciach. Sv. omše budú podľa rozpisu.
  2. V tomto týždni sú zimné kántrové dni, obsahom ktorých je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  3. V tomto týždni pokračujeme stretnutiami birmovancov – v Horných Motešiciach v piatok 9. decembra a v Petrovej Lehote v sobotu 10. decembra vždy po sv. omši (cca 1730). Na stretnutie si so sebou prineste vypracované témy z predchádzajúcich stretnutí.
  4. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti v sobotu 10. decembra o 1400 na stretnutie do Kultúrneho domu v Horných Motešiciach.
  5. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z P. Lehoty 50,- €, z H. Motešíc 50,- €, D. Motešíc 2x 50,- € a z Neporadze 50,- €.
  6. Do zbierky na charitu sa vyzbieralo 595,90 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
  7. Na budúcu nedeľu po sv. omši v Dolných Motešiciach čakáme návštevu Mikuláša. Pozývame všetky deti našej farnosti.

 

 

3. decembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy