LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

štvrtok:            Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

nedeľa:            Tretia adventná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (11. – 17. decembra 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Hubert Kopecký a dcéra Mária
Utorok P. Lehota 1700 Za farnosť
Streda D. Motešice 1700 Za † Anton a Mária Žákoví
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Emília Šabatová
Piatok H. Motešice 1600 Za farnosť
Sobota P. Lehota 1700 Poďakovanie za 90 rokov života Ladislava, za zdravie a Božie požehnanie
Nedeľa Neporadza   800 Za † z rodiny Fialovej a Obrancovej
H. Motešice   915 Za farnosť
D. Motešice 1030 Za † z rodiny Košťálovej

 

  1. V nasledujúcich dňoch budem zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2024.
  2. V tomto týždni sú zimné kántrové dni, obsahom ktorých je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  3. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do kultúrneho domu v Horných Motešiciach v sobotu 16. decembra o 1400
  4. Na budúcu nedeľu 17. decembra bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď:

Neporadza            1500 – 1630

Dolné Motešice    1500 – 1530

Petrova Lehota     1545 – 1615

Horné Motešice    1630 – 1715

  1. Ponúkam ešte niekoľko stolových Katolíckych kalendárov na rok 2024.
  2. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Horných Motešíc 2x 50,- €, z Neporadze 40,- € a 100,- € a z Dolných Motešíc 50,- €. Pán Boh zaplať.
  3. Do zbierky na charitu sa pred týždňom vyzbieralo 569,60 €. Zbierka bola odoslaná.

 

 

9. decembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy